skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 259.886  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Jones, David

American Diplomacy, Feb 19, 2014, pp.1-3

Toàn văn sẵn có

2
Exporting Vietnams Agricultural and Fishery Products to European Union Market under Green Trade Barriers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exporting Vietnams Agricultural and Fishery Products to European Union Market under Green Trade Barriers

Nguyen, Viet Khoi; Le, Thi Thanh Thuy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13674

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Thomas, Lorenzo

Callaloo, 1999, Vol.22(2), pp.280-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0161-2492 ; E-ISSN: 1080-6512

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy.(poem)

Thomas, Lorenzo

Callaloo, Spring, 1999, Vol.22(2), p.280(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0161-2492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Van Winckel, Nance

The Virginia Quarterly Review, 1 April 1999, Vol.75(2), pp.311-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042675X

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy.(poem)

Nyhart, Nina

Poetry, June, 1996, Vol.168(3), p.158(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-2032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Ngoại giao văn hóa và vai trò của nó đối với chính trị Việt Nam từ 1986 đến nay
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại giao văn hóa và vai trò của nó đối với chính trị Việt Nam từ 1986 đến nay

Trần, Thị Thu Hà

2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58665

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Karp, Aaron

Air Cargo World, Dec 4, 2004, p.1

ISSN: 15428591

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Far Eastern Economic Review, Mar 31, 1994, Vol.157(13), p.13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00147591 ; E-ISSN: 15639339

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Far Eastern Economic Review, Jun 23, 1994, Vol.157(25), p.21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00147591 ; E-ISSN: 15639339

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Dinah Greek

Computer Act!ve, Dec 22, 2005

ISSN: 1461-6211

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

The Youth's Companion (1827-1929), Jan 13, 1876, Vol.49(2), p.12

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Puck (1877-1918), Apr 17, 1878, Vol.3(58), p.6

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Pierce, L

National Stockman and Farmer (1877-1921), Dec 20, 1919, Vol.43(38), p.1108

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY.

The Youth's Companion (1827-1929), May 16, 1907, Vol.81(20), p.239

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY.

Life (1883-1936), Jan 14, 1886, Vol.7(159), p.31

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY.

The Youth's Companion (1827-1929), Nov 26, 1903, Vol.77(48), p.598

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Energy Compass, Jun 21, 2007, p.1

ISSN: 09629270 ; E-ISSN: 2631438X

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Energy Compass, Jun 7, 2007, p.1

ISSN: 09629270 ; E-ISSN: 2631438X

Toàn văn không sẵn có

20
Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Notes and Queries, 07/06/1942, Vol.182(23), pp.322-322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-3970 ; E-ISSN: 1471-6941 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/nq/182.23.322d

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 259.886  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (125.183)
 2. Toàn văn trực tuyến (81.693)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (31.754)
 2. 1959đến1973  (8.561)
 3. 1974đến1988  (16.829)
 4. 1989đến2004  (64.484)
 5. Sau 2004  (137.798)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (203.180)
 2. Undetermined  (2.260)
 3. Spanish  (1.823)
 4. French  (1.377)
 5. Portuguese  (1.020)
 6. German  (685)
 7. Chinese  (611)
 8. Korean  (596)
 9. Japanese  (207)
 10. Turkish  (201)
 11. Romanian  (150)
 12. Russian  (143)
 13. Italian  (135)
 14. Polish  (118)
 15. Czech  (104)
 16. Lithuanian  (61)
 17. Hungarian  (38)
 18. Hebrew  (27)
 19. Norwegian  (25)
 20. Dutch  (25)
 21. Bokmål, Norwegian  (23)
 22. Slovak  (22)
 23. Arabic  (17)
 24. Persian  (17)
 25. Indonesian  (14)
 26. Ukrainian  (10)
 27. Danish  (6)
 28. Icelandic  (5)
 29. Serbo-Croatian  (5)
 30. Greek  (3)
 31. Malay  (3)
 32. Albanian  (1)
 33. Thai  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Hotez, Peter J.
 3. Clack, George
 4. Acuto, Michele
 5. Kelman, Ilan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...