skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.830.754  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B.

Side Effects of Drugs Annual, 2011, Vol.33, pp.447-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-53741-6 ; DOI: 10.1016/B978-0-444-53741-6.00022-2

Toàn văn không sẵn có

2
Actual Stituation of Heavy Metals' Contamination in Groundwater of Hanoi Area
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Actual Stituation of Heavy Metals' Contamination in Groundwater of Hanoi Area

Actual Stituation of Heavy Metals' Contamination in Groundwater of Hanoi Area

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59839

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B.

Side Effects of Drugs Annual, 2010, Vol.32, pp.413-423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-53550-4 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(10)32022-8

Toàn văn không sẵn có

4
Potential of using vetiver grass to remediate soil contaminated with heavy metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential of using vetiver grass to remediate soil contaminated with heavy metals

Vo, Van Minh; Nguyen, Van Khanh; Le, Van Khoa

Vo, V. M., Nguyen, V. K., Le, V. K. (). Potential of using vetiver grass to remediate soil contaminated with heavy metals. VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol 27, No 3 (2011), 146-150; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56639

Truy cập trực tuyến

5
Thermodynamic properties of alkali metals under influence of impurity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamic properties of alkali metals under influence of impurity

Nguyen, Van Hung

2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58257

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

World Coin News, Sept, 2014, p.4(1)

ISSN: 0145-9090

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, Dec 24, 2013, Vol.62(51), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, Dec 31, 2013, Vol.62(52), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, Sept 23, 2014, Vol.63(SI), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, Oct 14, 2014, Vol.63(32), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, Oct 21, 2014, Vol.63(33), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, Jan 7, 2014, Vol.63(1), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, Jan 28, 2014, Vol.63(3), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

World Coin News, July, 2014, p.4(1)

ISSN: 0145-9090

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, April 15, 2014, Vol.63(12), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, April 29, 2014, Vol.63(13), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, June 3, 2014, Vol.63(17), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, June 10, 2014, Vol.63(18), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, June 17, 2014, Vol.63(19), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Otter, Charlotte

Music Week, Sep 30, 2011, p.36

ISSN: 02651548 ; E-ISSN: 20522371

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.830.754  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.823.013)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.455.467)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (115.667)
 2. 1958đến1972  (133.915)
 3. 1973đến1987  (288.964)
 4. 1988đến2003  (688.893)
 5. Sau 2003  (1.598.221)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Engineering  (438.861)
 2. Chemistry  (193.928)
 3. Metals  (188.074)
 4. Physics  (152.308)
 5. Heavy Metals  (96.117)
 6. Copper  (94.961)
 7. Cadmium  (65.251)
 8. Zinc  (64.607)
 9. Iron  (64.258)
 10. Nickel  (63.502)
 11. Lead  (53.833)
 12. Adsorption  (51.605)
 13. Chromium  (35.231)
 14. Environmental Monitoring  (30.965)
 15. Water Pollutants, Chemical  (28.550)
 16. Water pollution  (27.063)
 17. Sediments  (26.452)
 18. Metals, Heavy  (21.736)
 19. Mercury  (21.368)
 20. Condensed Matter  (21.054)
 21. Metal Industries  (19.484)
 22. Ferromagnetism  (12.033)
 23. Trace metals  (10.405)
 24. heavy metal  (7.955)
 25. Carbon nanotubes  (6.155)
 26. Zeolite  (1.836)
 27. Photocatalyst  (1.256)
 28. EXAFS  (1.065)
 29. Cluster  (954)
 30. Vietnam  (625)
 31. Ferrimagnetism  (544)
 32. Paddy soil  (261)
 33. Alkali metal  (259)
 34. Life history traits  (39)
 35. BFO  (13)
 36. Debye-Waller factors  (8)
 37. Kim loại nặng  (4)
 38. Hanoi lakes  (3)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.482.839)
 2. Japanese  (47.403)
 3. Chinese  (23.572)
 4. German  (20.628)
 5. Russian  (10.279)
 6. French  (8.862)
 7. Portuguese  (4.357)
 8. Korean  (3.976)
 9. Spanish  (3.574)
 10. Undetermined  (2.555)
 11. Italian  (1.302)
 12. Polish  (1.174)
 13. Dutch  (914)
 14. Czech  (527)
 15. Persian  (411)
 16. Ukrainian  (405)
 17. Slovak  (229)
 18. Lithuanian  (215)
 19. Norwegian  (186)
 20. Turkish  (170)
 21. Danish  (146)
 22. Romanian  (131)
 23. Hungarian  (125)
 24. Arabic  (109)
 25. Thai  (60)
 26. Finnish  (30)
 27. Hebrew  (20)
 28. Vietnamese  (16)
 29. Bokmål, Norwegian  (12)
 30. Greek  (11)
 31. Serbo-Croatian  (8)
 32. Malay  (3)
 33. Hindi  (3)
 34. Icelandic  (2)
 35. Armenian  (1)
 36. Albanian  (1)
 37. Macedonian  (1)
 38. Georgian  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu, Y.
 2. Zhang, X.
 3. Liu, Yang
 4. Zhang, Yong
 5. Liu, Jing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...