skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Interpreting the knowledge map of digital library research (1990-2010)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpreting the knowledge map of digital library research (1990-2010)

Nguyen, Son Hoang; Chowdhury, Gobinda G.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26574

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chowdhury, Gobinda G.
  2. Nguyen, Son Hoang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...