skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Chủ đề: Alloys xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

STEEL FOR COILED TUBING WITH LOW YIELD RATIO AND ULTRA-HIGH STRENGTH AND PREPARATION METHOD THEREOF

Zhang, Chuanguo ; Sun, Leilei ; Zheng, Lei ; Pang, Houjun ; Liu, Jian ; Zhang, Yong ; Xu, Guodong

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Sun, Leilei
  3. Pang, Houjun
  4. Zhang, Chuanguo
  5. Zheng, Lei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...