skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.507  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The CapStreet Group sells Gulf Stream Marine

M2 EquityBites, Mar 9, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. Wavers on 'Regime Change'

Entous, Adam ; Barnes, Julian

Wall Street Journal, Mar 5, 2011, p.A.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outlook 'very good' for scooter retail sales

Andrews, John

HME News, Jan 2012, Vol.18(1), pp.28-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10913823

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

XableCath Gets 2nd FDA Clearance for Its Peripheral Arterial Catheters

Health & Beauty Close - Up, May 30, 2018 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic personnel tools to help ensure a future public health and environmental laboratory workforce

Deboy, John M ; Luedtke, Patrick ; Warren, Nancy ; Wichman, Michael

Public health reports (Washington, D.C. : 1974), 2010, Vol.125 Suppl 2, pp.96-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3549 ; PMID: 20518450 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

World News: Kerry's Israel View Gets Sharp Reactions

Schwartz, Felicia ; Schwartz, Felicia

Wall Street Journal, Dec 30, 2016, p.A.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing laboratory networks: a practical guide and application

Kirk, Carol J ; Shult, Peter A

Public health reports (Washington, D.C. : 1974), 2010, Vol.125 Suppl 2, pp.102-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3549 ; PMID: 20518451 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolving Public Health Laboratory System

Downes, Frances Pouch ; Ridderhof, John C

Public health reports (Washington, D.C. : 1974), 2010, Vol.125 Suppl 2, pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3549 ; PMID: 20521373 Version:1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Origins and development of the National Laboratory System for public health testing

Astles, J Rex ; White, Vanessa A ; Williams, Laurina O

Public health reports (Washington, D.C. : 1974), 2010, Vol.125 Suppl 2, pp.18-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3549 ; PMID: 20518442 Version:1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of local public health laboratories

Wilson, Michael L ; Gradus, Stephen ; Zimmerman, Scott J

Public health reports (Washington, D.C. : 1974), 2010, Vol.125 Suppl 2, pp.118-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3549 ; PMID: 20518453 Version:1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IT is key for HME

Andrews, John

HME News, Mar 2013, Vol.19(3), p.38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10913823

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. News: Unions' Charter-School Push --- Labor Looks to Organize in an Educational Sector That Has Largely Kept It Away

Banchero, Stephanie ; Porter, Caroline

Wall Street Journal, Apr 16, 2013, p.A.3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining Inequalities in Women's Mortality between U.S. States

Montez, Jennifer Karas ; Zajacova, Anna ; Hayward, Mark D

SSM - population health, December 2016, Vol.2, pp.561-571 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2352-8273 ; PMID: 27722192 Version:1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Gaps in Primary Pediatric Hypertension.(Report)

Taylor-Zapata, Perdita ; Baker-Smith, Carissa M. ; Burckart, Gilbert ; Daniels, Stephen R. ; Flynn, Joseph T. ; Giacoia, George ; Green, Dionna ; Kelly, Aaron S. ; Khurana, Mona ; Li, Jennifer S. ; Pratt, Charlotte ; Urbina, Elaine M. ; Zajicek, Anne

Pediatrics, 2019, Vol.143(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-4005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevention of Drowning.(Report)

Denny, Sarah A. ; Quan, Linda ; Gilchrist, Julie ; Mccallin, Tracy ; Shenoi, Rohit ; Yusuf, Shabana ; Hoffman, Benjamin ; Weiss, Jeffrey

Pediatrics, 2019, Vol.143(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-4005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The State Public Health Laboratory System

Inhorn, Stanley L ; Astles, J Rex ; Gradus, Stephen ; Malmberg, Veronica ; Snippes, Paula M ; Wilcke, Burton W ; White, Vanessa A

Public health reports (Washington, D.C. : 1974), 2010, Vol.125 Suppl 2, pp.4-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3549 ; PMID: 20521374 Version:1

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community-driven standards-based electronic laboratory data-sharing networks

Zarcone, Patina ; Nordenberg, Dale ; Meigs, Michelle ; Merrick, Ulrike ; Jernigan, Daniel ; Hinrichs, Steven H

Public health reports (Washington, D.C. : 1974), 2010, Vol.125 Suppl 2, pp.47-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3549 ; PMID: 20521375 Version:1

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systematic review of antibiograms: A National Laboratory System approach for improving antimicrobial susceptibility testing practices in Michigan

Boehme, Martha S ; Somsel, Patricia A ; Downes, Frances Pouch

Public health reports (Washington, D.C. : 1974), 2010, Vol.125 Suppl 2, pp.63-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3549 ; PMID: 20518446 Version:1

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laboratory services in support of public health: a status report

Wilcke, Burton W ; Inhorn, Stanley L ; Astles, J Rex ; Su, Bertina ; Wright, Abigail ; White, Vanessa A

Public health reports (Washington, D.C. : 1974), 2010, Vol.125 Suppl 2, pp.40-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3549 ; PMID: 20518444 Version:1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Health Laboratory System Improvement Program: development and implementation

Milne, Kathleen C ; Milne, Thomas L

Public health reports (Washington, D.C. : 1974), 2010, Vol.125 Suppl 2, pp.31-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-3549 ; PMID: 20518443 Version:1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.507  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6.158)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (661)
 2. 1973đến1983  (85)
 3. 1984đến1994  (149)
 4. 1995đến2006  (361)
 5. Sau 2006  (5.248)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6.461)
 2. Tin tức  (24)
 3. Tài nguyên văn bản  (22)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.174)
 2. Swedish  (201)
 3. Norwegian  (40)
 4. French  (36)
 5. Spanish  (28)
 6. Portuguese  (11)
 7. German  (10)
 8. Japanese  (10)
 9. Chinese  (9)
 10. Italian  (7)
 11. Russian  (4)
 12. Polish  (1)
 13. Danish  (1)
 14. Turkish  (1)
 15. Finnish  (1)
 16. Icelandic  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Xin
 2. Wu, Jing
 3. Stower, Hannah
 4. Elbel, Brian
 5. Wang, Wenjuan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...