skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 81.279  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas Sunil

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Sivadas Sunil

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Thielemann Jens T ; Kavli Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the User Interface of Health Literacy Websites in Iran

Elham Saljoughi ; Nona Aghasi ; Mahdieh Asadi ; Maryam Okhovati

مدیریت اطلاعات سلامت, 01 May 2016, Vol.13(2), pp.108-113

ISSN: 1735-7853 ; E-ISSN: 1735-9813

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consistent user interface front end for remote user interfaces

Dees Walter

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONSISTENT USER INTERFACE FRONT END FOR REMOTE USER INTERFACES

Dees, Walter

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SHARED LANDMARK USER INTERFACES

Blomqvist, Mikko ; Laine, Tommi ; Rauhala, Petri

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Pope, Benjamin J ; Jarvis, Daniel W ; Merz, Nicholas G ; Myers, Scott A ; Cretella, Michael A ; Eng, Michael ; Foster, James H ; Gilton, Terry L ; Haggerty, Myra ; Han, Byron B ; Hankey, M. Evans ; Hotelling, Steven P ; Land, Brian R ; Lynch, Stephen Brian ; Meade, Paul ; Sarwar, Mushtaq A ; Ternus, John P ; Thompson, Paul M ; Van Os, Marcel ; Wright, John A

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Pope Benjamin J ; Jarvis Daniel W ; Merz Nicholas G ; Myers Scott A ; Cretella Michael A ; Eng Michael ; Foster James H ; Gilton Terry L ; Haggerty Myra ; Han Byron B ; Hankey M. Evans ; Hotelling Steven P ; Land Brian R ; Llynch Stephen Brian ; Meade Paul ; Sarwar Mushtaq A ; Ternus John P ; Thompson Paul M ; Van Os Marcel ; Wright John A

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Pope Benjamin J ; Jarvis Daniel W ; Merz Nicholas G ; Myers Scott A ; Cretella Michael A ; Eng Michael ; Foster James H ; Gilton Terry L ; Haggerty Myra ; Han Byron B ; Hankey M. Evans ; Hotelling Steven P ; Land Brian R ; Lynch Stephen Brian ; Meade Paul ; Sarwar Mushtaq A ; Ternus John P ; Thompson Paul M ; Van Os Marcel ; Wright John A

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation apparatus for generating user interfaces of mobile terminals

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEAK DETECTION USER INTERFACES

Jacobson, Bruce J ; Mccormack, Ryan ; Ganeshalingam, Gandeephan ; Gillham, Trent ; Palomino, Mauricio ; Koste, Glen ; Jalilian, Ehsan

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENERATING USER INTERFACES COMBINING FOREGROUND AND BACKGROUND OF AN IMAGE WITH USER INTERFACE ELEMENTS

Baer, Matthias ; Ogundokun, Remi Wesley

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary Ian ; Chen, Kevin Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR SWITCHING BETWEEN TWO USER INTERFACES

Cotterill Stephen Hayden ; Logan Jake M ; Kuvshynov Oleksandr ; Cressall Erik M ; Casey Brandon J ; Hultquist Jeffrey Paul Mccurdy

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for navigating between user interfaces

Karunamuni Chanaka G ; Lemay Stephen O ; Chaudhri Imran ; Zambetti Nicholas

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Pope, Benjamin J ; Jarvis, Daniel W ; Merz, Nicholas G ; Myers, Scott A ; Cretella, Michael A ; Eng, Michael ; Foster, James H ; Gilton, Terry L ; Haggerty, Myra ; Han, Byron B ; Hankey, M. Evans ; Hotelling, Steven P ; Land, Brian R ; Lynch, Stephen Brian ; Meade, Paul ; Sarwar, Mushtaq A ; Ternus, John P ; Thompson, Paul M ; Van Os, Marcel ; Wright, John A

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pointing capability and associated user interface elements for television user interfaces

Moshiri Negar ; Wroblewski Frank J ; Napier William J ; Hunleth Frank A ; Simpkins Daniel S ; Conroy Kevin M ; Wood Peter ; Goyal Neel ; Witenstein-Weaver Jason ; Mark Adam ; Stanchfield Scott Anthony

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Switching Between User Interfaces

Bernstein Jeffrey Traer ; Cieplinski Avi E ; Kerr Duncan R ; King Nicholas V

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 81.279  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (99)
 2. Toàn văn trực tuyến (81.262)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (37)
 2. 1988đến1994  (135)
 3. 1995đến2001  (744)
 4. 2002đến2009  (2.561)
 5. Sau 2009  (77.794)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (81.172)
 2. Bài báo  (105)
 3. Tin tức  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (76.733)
 2. Chinese  (18.788)
 3. French  (11.357)
 4. German  (5.516)
 5. Korean  (5.077)
 6. Japanese  (1.429)
 7. Russian  (504)
 8. Spanish  (407)
 9. Portuguese  (245)
 10. Norwegian  (234)
 11. Danish  (154)
 12. Czech  (25)
 13. Polish  (25)
 14. Romanian  (25)
 15. Hebrew  (25)
 16. Finnish  (23)
 17. Ukrainian  (19)
 18. Hungarian  (7)
 19. Dutch  (7)
 20. Turkish  (6)
 21. Italian  (5)
 22. Persian  (4)
 23. Arabic  (2)
 24. Greek  (2)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri Imran
 2. Chaudhri, Imran
 3. Karunamuni, Chanaka G
 4. Dye, Alan C
 5. Yang, Lawrence Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...