skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30.229  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced User Interfaces for Neurorehabilitation

De Mauro, Alessandro ; Lange, Belinda ; Dünser, Andreas

BioMed Research International, 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2314-6133 ; E-ISSN: 2314-6141 ; DOI: 10.1155/2014/740135 ; PMCID: 4119743 ; PMID: 25110691

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Thielemann Jens T ; Kavli Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIDEO-INTEGRATED USER INTERFACES

Nguyen, David H ; Youngdahl, Allison ; Meyer, Shawn D ; Mehta, Kunal ; Li, Ziqiu ; Honts, Rob W ; Klimek, David M ; Freele, Robert ; Anderson, Stephanie

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leak Detection User Interfaces

Jacobson Bruce J ; Mccormack Ryan ; Ganeshalingam Gandeephan ; Gillham Trent ; Palomino Mauricio ; Koste Glen ; Jalilian Ehsan

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation apparatus for generating user interfaces of mobile terminals

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Schimon, David ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POWER TOOL USER INTERFACES

Madineni, Vikram ; Johnson, Joshua Odell ; Leavitt, Douglas Fornell ; Bartoszek, Jason Christopher ; Ely, Sean C

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Chrisopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Switching Between User Interfaces

Bernstein Jeffrey Traer ; Cieplinski Avi E

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Schimon, David ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR SEAMLESS TRANSITION OF USER INTERFACE BEHAVIORS

Walkin, Brandon M

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Seamless Transition of User Interface Behaviors

Walkin, Brandon M ; Karunamuni, Chanaka G ; Gorbik, Dmitry A ; Alonso Ruiz, Marcos ; de Vries, Nathan ; Cerra, Joseph P ; Rudel, Emanuele

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MOVING USER INTERFACE OBJECTS

Hauenstein, Mark ; Sepulveda, Raymond ; Alonso Ruiz, Marcos ; Missig, Julian ; Bernstein, Jeffrey ; Coffman, Patrick ; Lemay, Stephen

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing user interfaces

Naveh, Yaron

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power tool user interfaces

Madineni Vikram ; Johnson Joshua Odell ; Leavitt Douglas Fornell ; Bartoszek Jason Christopher ; Ely Sean C

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Icon-based user interfaces

Vallone, Anthony J

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for transactions

Van Os, Marcel ; Alabi, Oluwatomiwa B ; Anton, Peter D ; Dicker, George R ; Tickner, Simon ; Grainger, Morgan ; Shearer, Nicholas J ; Lynch, Kevin ; Cantelmo, Leonardo N

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POWER TOOL USER INTERFACES

Bartoszek Jason Christopher ; Madineni Vikram ; Johnson Joshua Odell ; Ely Sean C ; Leavitt Douglas Fornell

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Han, Byron B ; Shepherd, Matthew E ; Chaudhri, Imran ; Christie, Gregory ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M ; Gamble, Matthew H ; Hughes, Brittany D ; Langoulant, Brendan J ; Marciniak, Craig A ; Pitschel, Donald W ; Schimpf, Daniel O ; Whalley, Andrew R ; Whitney, Christopher R ; Dascola, Jonathan R ; Yang, Lawrence

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR SEAMLESS TRANSITION OF USER INTERFACE BEHAVIORS

Walkin, Brandon ; Kurunamuni, Chanaka ; Gorbik, Dmitry ; Alonso Ruiz, Marcos ; De Vries, Nathan ; Cerra, Joseph ; Rudel, Emanuele

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30.229  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (366)
 2. Toàn văn trực tuyến (30.127)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (16)
 2. 1994đến1999  (99)
 3. 2000đến2005  (301)
 4. 2006đến2012  (688)
 5. Sau 2012  (29.124)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (26.116)
 2. Chinese  (7.360)
 3. French  (4.983)
 4. German  (2.713)
 5. Korean  (1.506)
 6. Japanese  (1.001)
 7. Russian  (207)
 8. Spanish  (196)
 9. Portuguese  (137)
 10. Danish  (71)
 11. Italian  (19)
 12. Polish  (12)
 13. Hebrew  (12)
 14. Finnish  (11)
 15. Turkish  (10)
 16. Romanian  (4)
 17. Hungarian  (3)
 18. Norwegian  (3)
 19. Czech  (1)
 20. Greek  (1)
 21. Ukrainian  (1)
 22. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lemay, Stephen O
 2. Chaudhri, Imran
 3. Dye, Alan C
 4. Coffman, Patrick L
 5. Alonso Ruiz, Marcos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...