skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26.903.756  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harrison's principles of internal medicine Volume 1 Eighteenth Edition

McGraw Hill; 2012 - (616)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Churchill's Pocketbook of Intensive Care Third Edition

Whiteley Simon M; Bodenham Andrew; Bellamy Mark C

Elsevier; 2010 - (616.028)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Terminology for Health Professions

Ehrlich Ann; Schroeder Carol L

Delmar Cengage Learning; 2013 - (610,14)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Complete Directory for People with Chronic Illness

ISSN1080-7659

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communicating in hospital emergency departments

Slade Diana

Springer; 2015 - (616.0250994)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sheehy's Manual of Emergency Care Seventh Edition

Elsevier; 2013 - (616.02/5)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Sociology in Africa

Amzat Jimoh;  Razum Oliver

Springer; 2014 - (306.461)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Palgrave Handbook of Social Theory in Health Illness and Medicine

Palgrave Macmillan; 2015 - (362.1)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiologic Technology

ISSN0033-8397

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The nocebo effect overdiagnosis and its costs

Justman Stewart

Palgrave Macmillan; 2015 - (615.5)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Health Care Third Edition

Mitchell Dakota; Lee Haroun

Delmar Cengage Learning; 2012 - (R838.M55)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trauma care & EMS operations Volume 3

Beebe Richard; Myers Jeffrey

Delmar Cengage Learning; 2012 - (RC 86.7 .B44 2012)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

E therapy for substance abuse and co morbidity

Springer; 2015 - (616.86/06)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Child Street Life  an Inside View of Hazards and Expectations of StreetChildren in Peru

Lieten G K; Strehl Talinay

Springer; 2015 - (300 305.2 306 341.48)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoting Aboriginal Health The Family Wellbeing Empowerment Approach

Whiteside Mary; Tsey Komla; Cadet James Yvonne; McCalman Janya

Springer; 2014 - (610)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physician's Management

ISSN0031-9066

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Practice Nursing Core Concepts For Professional Role Development

Springer; 2010 - (610.730692)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside MS

ISSN0739-9774

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Med Ad News

ISSN1067-733X

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

APCJ Fax News

ISSN1525-6502

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 26.903.756  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (105.357)
 2. Toàn văn trực tuyến (26.903.742)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (926.368)
 2. 1960đến1974  (1.528.141)
 3. 1975đến1989  (3.121.784)
 4. 1990đến2005  (4.031.376)
 5. Sau 2005  (16.645.194)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19.591.338)
 2. Chinese  (5.616.552)
 3. German  (4.726.554)
 4. French  (1.964.630)
 5. Korean  (1.374.796)
 6. Japanese  (1.253.109)
 7. Russian  (500.473)
 8. Spanish  (473.345)
 9. Danish  (321.712)
 10. Norwegian  (169.955)
 11. Portuguese  (146.279)
 12. Polish  (48.220)
 13. Ukrainian  (45.404)
 14. Italian  (44.343)
 15. Czech  (34.099)
 16. Greek  (32.290)
 17. Finnish  (28.852)
 18. Romanian  (22.423)
 19. Dutch  (21.464)
 20. Hungarian  (11.698)
 21. Hebrew  (10.938)
 22. Turkish  (10.343)
 23. Persian  (5.289)
 24. Arabic  (4.553)
 25. Lithuanian  (477)
 26. Icelandic  (62)
 27. Serbo-Croatian  (45)
 28. Catalan  (30)
 29. Georgian  (3)
 30. Thai  (2)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang Y
 2. Zhang Y
 3. Wang X
 4. Zhang J
 5. Li J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...