skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 9.763  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent advances in applied microbiology

Springer; 2017 - (579 REC 2017)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern tools and techniques to understand microbes

Springer; 2017 - (579 MOD 2017)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbial strategies for vegetable production

Springer; 2017 - (635 MIC 2017)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychrophiles from biodiversity to biotechnology Second Edition

Springer; 2017 - (579.1758 PSY 2017)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staphylococcus aureus

Springer; 2017 - (579.3 STA 2017)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

植物营养与肥料学报/#/植物營養與肥料學報

ISSN1008-505X

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

亚热带水土保持/#/亞熱帶水土保持

ISSN1002-2651

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

磷肥与复肥/#/磷肥與複肥

ISSN1007-6220

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Brazilian microbiome current status and perspectives

Springer; 2017 - (579.17 BRA 2017)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probiotics in agroecosyste

Springer; 2017 - (630.279 PRO 2017)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exposure to microbiological agents in indoor and occupational environments

Springer; 2017 - (579.165 EXP 2017)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbial ecology of extreme environments

Springer; 2017 - (577.58 MIC 2017)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xenobiotics in the soil environment monitoring toxicity and management

Springer; 2017 - (579 XEN 2017)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brewing and Distilling Yeasts

Stewart Graham G

Springer; 2017 - (663.3 GRA 2017)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probiotics and plant health

Springer; 2017 - (579 PRO 2017)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied genomics of foodborne pathogens

Springer; 2017 - (664.001579 APP 2017)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国水土保持/#/中國水土保持

ISSN1000-0941

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

山西水土保持科技

ISSN1008-0120

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling the transmission and prevention of infectious disease

Springer; 2017 - (614.4 MOD 2017)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbial Control and Food Preservation

Springer; 2017 - (664.028 MIC 2017)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 9.763  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.548)
 2. Toàn văn trực tuyến (9.731)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (135)
 2. 1961đến1974  (2.852)
 3. 1975đến1988  (1.344)
 4. 1989đến2003  (1.523)
 5. Sau 2003  (3.848)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Microbiology  (8.825)
 2. Medicine and Medical Research  (2.706)
 3. Bacteria  (1.633)
 4. Biology  (1.522)
 5. Proteins  (794)
 6. Escherichia Coli  (455)
 7. Public Health  (391)
 8. Life Sciences  (376)
 9. Medicine  (353)
 10. Virulence  (236)
 11. Soil Microbiology  (163)
 12. Microbiology and Parasitology  (114)
 13. Biofilms  (113)
 14. Infectious Disease  (69)
 15. Environmental Sciences  (65)
 16. Phylogeny  (59)
 17. Microbiota  (56)
 18. Antimicrobial Resistance  (50)
 19. Tuberculosis  (47)
 20. Biofilm  (45)
 21. Agriculture Sciences  (11)
 22. Microbiology Vi trùng học  (2)
 23. Agricultural microbiology Sustainable agriculture Nông nghiệp bền vững Vi sinh nông nghiệp Nông nghiệp  (2)
 24. Plant microbe relationships Agricultural microbiology Vi sinh nông nghiệp Quan hệ vi sinh thực vật  (1)
 25. Khoa học đời sống Rượu vang và sản xuất rượu vang Vi sinh Life sciences Wine and wine making Microbiology  (1)
 26. Food Microbiology Thực phẩm Vi sinh Kỹ thuật hóa học  (1)
 27. Metagenomics Microorganisms Molecular microbiology Vi sinh vật Vi sinh phân tử  (1)
 28. Plant microbe relationships Agricultural microbiology Vi sinh nông nghiệp Quan hệ thực vật vi khuẩn  (1)
 29. Foodborne diseases Microbiology Pathogenic bacteria Vi khuẩn Bệnh do thực phẩm  (1)
 30. Plants Microbiology Probiotics Vi trùng học Thực vật  (1)
 31. Nanoscience Soil microbiology Plants Biogeochemistry Nanostructured materials Nanotechnology Khoa học nano Vi sinh vật đất Cây Hóa sinh học Vật liệu cấu trúc nano Công nghệ nano  (1)
 32. Gram negative bacteria Microbiology Biology Vi khuẩn gram âm Vi trùng học Sinh học  (1)
 33. Industrial microbiology Microbial biotechnology Biomass energy Vi sinh công nghiệp Công nghệ sinh học vi sinh vật Năng lượng sinh khối  (1)
 34. Medicine Medical microbiology Parasitology Animal ecology Invertebrates Dược phẩm vi sinh y tế Ký sinh trùng Sinh thái động vật Động vật không xương sống  (1)
 35. Soil microbiology Xenobiotics Vi sinh vật Vi sinh vật đất  (1)
 36. Preservation Safety measures Microbiology Sự bảo tồn Các biện pháp an toàn Vi trùng học  (1)
 37. Soil microbiology Life sciences Microbiology Microbial genetics Microbial genomics Environmental toxicology Vi sinh vật đất Khoa học đời sống Vi trùng học Di truyền vi sinh vật Bộ gen của vi sinh vật Độc chất môi trường  (1)
 38. Nông nghiệp Nghề làm vườn Vegetables Microbiology Agricultural microbiology  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9.676)
 2. Chinese  (17)
 3. Spanish  (5)
 4. French  (3)
 5. Japanese  (3)
 6. German  (3)
 7. Russian  (1)
 8. Norwegian  (1)
 9. Portuguese  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Army Inst Of Surgical Research Fort SAM Houston Tx
 2. Wang, Y.
 3. Zhang, Y.
 4. Li, Y.
 5. Wang, X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...