skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.655  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Britain's policies towards the EU: Integration or foreign policy theories?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Britain's policies towards the EU: Integration or foreign policy theories?

Chu, Thanh Van

Chu, T. V. (2018). Britain's policies towards the EU: Integration or foreign policy theories?. VNU Journal of Foreign Studies, Vol.34, No.5 (2018) 172-178; 2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63158; https://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4312

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Affairs and Trade record

ISSN1329-9549

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia and world affairs

ISSN1033-6192

Truy cập trực tuyến

4
RESEARCH ARTICLES Vietnamese Diplomacy, 1975-2015: From Member of the Socialist Camp to Proactive International Integration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RESEARCH ARTICLES Vietnamese Diplomacy, 1975-2015: From Member of the Socialist Camp to Proactive International Integration

Carlyle A, Thayer

Thayer, C. A. (2015). Socialist Camp to Proactive International Integration. Journal of Social Sciences and Humanities, Vol 1, No 3 (2015) 194-214; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64724

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defense Transportation Journal

ISSN0011-7625

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

VFW, Veterans of Foreign Wars Magazine

ISSN0161-8598

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary Review

ISSN0010-7565

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forum for Applied Research & Public Policy

ISSN0887-8218

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uruguayan participation at the UN Security Council in 2016-2017 biennium/Participacion uruguaya en el Consejo de Seguridad de la ONU en el bienio 2016-2017

De Maria, Oscar

Mural Internacional, 2018, Vol.9(1), p.4(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2177-7314 ; DOI: 10.12957/rmi.2018.39276

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿VOLUNTARISMO O LEGADO? EL PROCESO DE BARCELONA Y LAS ALUSIONES HISTÓRICAS EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA POLÍTICA MEDITERRÁNEA DE ESPAÑA (1995-2011) 1

I Segú, Martí

Studia Historica. Historia Contemporánea, 2016, Vol.34, pp.87-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02132087

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Man overboard!’ Was EU influence on the maritime labour convention lost at sea?

Kissack, Robert

ISSN: 1350-1763

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Brasil e as questoes do Kosovo e da Crimeia

de Menezes, Gustavo Oliveira Teles

Cadernos Argentina Brasil, 2018, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2317-3459

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reserves of Foreign Policy of Russia

Boris Anatolyevich Shiryaev

Управленческое консультирование, 01 April 2018, Issue 3, pp.19-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1726-1139 ; E-ISSN: 1816-8590

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia in the South China Sea: Balancing and Hedging

Korolev, A

15 February 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-8586 ; ISSN: 1743-8594 ; E-ISSN: 1743-8594 ; DOI: 10.1093/fpa/orx015

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hidrocarbonetos tem lado? A Bolivia, o Globo e a Politica Externa Brasileira

Monteiro, Eduardo Da Nobrega

Cadernos Argentina Brasil, 2018, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2317-3459

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SECULAR ROOTS OF RELIGIOUS RAGE: SHAPING RELIGIOUS IDENTITY IN THE MIDDLE EAST

Philip W. Barker ; William J. Muck

Politics and Religion, 01 January 2017, Vol.3(2)

ISSN: 1820-6581 ; E-ISSN: 1820-659X

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ontslagnemend Belgisch buitenlands beleid

Coolsaet, Rik

INTERNATIONALE SPECTATOR, 2011

ISSN: 0020-9317

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roy Allison, Russia, the West, and Military Intervention

Matthew Light

Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies, 01 January 2016, Vol.17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1769-7069

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Business Diplomacy in Russian Foreign Policy Activities

D. V. Marushin

Управленческое консультирование, 01 September 2018, Issue 8, pp.123-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1726-1139 ; E-ISSN: 1816-8590

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phenomenological Theoretical Facilities in Understanding Foreign Policy; Looking at IR. of Iran's Foreign Policy

Seyed Mohsen Alghafor ; Ehsan Kazemi ; Farshad Romi

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 October 2018, Vol.7(26), pp.71-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140 ; DOI: 10.22054/QPSS.2019.24158.1708

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.655  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (197)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.653)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (30)
 2. 1991đến1997  (90)
 3. 1998đến2005  (98)
 4. 2006đến2013  (285)
 5. Sau 2013  (1.114)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.515)
 2. Spanish  (33)
 3. Czech  (16)
 4. German  (10)
 5. French  (9)
 6. Turkish  (8)
 7. Slovak  (7)
 8. Portuguese  (6)
 9. Swedish  (6)
 10. Dutch  (5)
 11. Finnish  (5)
 12. Lithuanian  (4)
 13. Hungarian  (4)
 14. Croatian  (4)
 15. Latvian  (3)
 16. Polish  (3)
 17. Italian  (3)
 18. Romanian  (3)
 19. Greek  (3)
 20. Danish  (3)
 21. Russian  (2)
 22. Norwegian  (1)
 23. Vietnamese  (1)
 24. Persian  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. European Commission
 2. Directorate-General for International Cooperation and Development
 3. Anonymous
 4. European Parliament
 5. Sevastopulo, Demetri

theo chủ đề:

 1. Foreign Policy
 2. China
 3. Iran
 4. Us
 5. Russia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...