skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast and robust chromatic dispersion estimation using auto-correlation of signal power waveform for DSP based- coherent systems

Sui, Q ; Lau, Apt ; Lu, C

ISBN: 9781557529381 ; ISBN: 1557529388 ; DOI: 10.1364/OFC.2012.OW4G.3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersion estimation method, device and system thereof

Sui, Q ; Liu, Bt ; Lv, C ; Li, LC

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

High order modulation formats for multi-Terabit optical communication systems

Lu, C ; Yan, S ; Lau, Apt ; Gao, Y ; Sui, Q

ISBN: 9781557529602 ; ISBN: 1557529604 ; DOI: 10.1364/IONT.2012.IF3A.1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond 100 Gb/s : advanced DSP techniques enabling high spectral efficiency and flexible optical communications

Lau, Apt ; Gao, Y ; Sui, Q ; Wang, D ; Lu, C

ISBN: 9781557529893 ; ISBN: 1557529892 ; DOI: 10.1364/ACPC.2013.AW3F.1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Tác giả 

 1. Lau, Apt  (3)
 2. Lu, C  (3)
 3. Gao, Y  (2)
 4. Liu, Bt  (1)
 5. Wang, D  (1)
 6. Lv, C  (1)
 7. Li, LC  (1)
 8. Yan, S  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. Chinese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sui, Q
 2. Lau, Apt
 3. Lu, C
 4. Gao, Y
 5. Liu, Bt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...