skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defect control for one or more electrical operating elements

Lustfeld, Hans. Dr ; Reissel, Martin, Dr ; Steffen, Bernhard

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defect control for one or more electrical operating elements

Lustfeld, Hans. Dr ; Reissel, Martin, Dr ; Steffen, Bernhard

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR TOMOGRAPHIC RECONSTRUCTION OF A MEASUREMENT VARIABLE BY SPECIFIC DETERMINATION OF THE MEASUREMENT POINTS

Steffen, Bernhard ; Lustfeld, Hans ; Hirschfeld, Julian ; Reissel, Martin ; Schmidt, Uli

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2019 Comparison of Tools for the Analysis of Quantitative Formal Models: (QComp 2019 Competition Report)

Hahn, Ernst Moritz ; Hartmanns, Arnd ; Hensel, Christian ; Klauck, Michaela ; Klein, Joachim ; Křetínský, Jan ; Parker, David ; Quatmann, Tim ; Steinmetz, Marcel ; Ruijters, Enno ; Beyer, Dirk ; Huisman, Marieke ; Kordon, Fabrice ; Steffen, Bernhard; Formal Methods and Tools

Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems, 2019, pp.69-92 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-3-030-17501-6 ; ISBN: 978-3-030-17502-3

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOOLympics 2019: An Overview of Competitions in Formal Methods

Bartocci, Ezio ; Beyer, Dirk ; Black, Paul E. ; Fedyukovich, Grigory ; Garavel, Hubert ; Hartmanns, Arnd ; Huisman, Marieke ; Kordon, Fabrice ; Nagele, Julian ; Sighireanu, Mihaela ; Steffen, Bernhard ; Suda, Martin ; Sutcliffe, Geoff ; Weber, Tjark ; Yamada, Akihisa ; Beyer, Dirk ; Huisman, Marieke ; Kordon, Fabrice ; Steffen, Bernhard; Formal Methods and Tools

Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems, 2019, pp.3-24 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-3-030-17461-3 ; ISBN: 978-3-030-17501-6 ; ISBN: 978-3-030-17502-3

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RERS 2019: combining synthesis with real-world models

Jasper, Marc ; Mues, Malte ; Murtovi, Alnis ; Schlüter, Maximilian ; Howar, Falk ; Steffen, Bernhard ; Schordan, Markus ; Hendriks, Dennis ; Schiffelers, Ramon ; Kuppens, Harco ; Vaandrager, Frits W. ; Steffen, Bernhard ; Kordon, Fabrice ; Beyer, Dirk ; Huisman, Marieke; Software Engineering and Technology ; Model Driven Software Engineering W&I

Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems - 25 Years of TACAS, 2019, pp.101-115 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-3-030-17501-6 ; ISBN: 978-3-030-17502-3

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defektkontrolle für ein oder mehrere elektrische Betriebselemente

Lustfeld, Hans ; Reisel, Martin ; Steffen, Bernhard

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VerifyThis - Verification Competition with a Human Factor

Ernst, Gidon ; Huisman, Marieke ; Mostowski, Wojciech ; Ulbrich, Mattias ; Beyer, Dirk ; Huisman, Marieke ; Kordon, Fabrice ; Steffen, Bernhard; Formal Methods and Tools

Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems - 25 Years of TACAS: TOOLympics, Held as Part of ETAPS 2019, Prague, Czech Republic, April 6-11, 2019, Proceedings, Part III, 2019, pp.176-195

ISBN: 978-3-030-17501-6 ; ISBN: 978-3-030-17502-3

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead-through for walls exposed to radiation

Steffen,Bernhard ; Dieter Heims,Klaus

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 25 Years of TACAS: TOOLympics, Held as Part of ETAPS 2019, Prague, Czech Republic, April 6-11, 2019, Proceedings, Part III

Beyer, Dirk ; Huisman, Marieke ; Kordon, Fabrice ; Steffen, Bernhard; Formal Methods and Tools

ISBN: 978-3-030-17501-6 ; ISBN: 978-3-030-17502-3

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE3246910

Steffen, Bernhard, 4200 Oberhausen, De ; Heims, Klaus Dieter, 2820 Bremen, De

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (1)
 2. 1988đến2008  (1)
 3. 2009đến2013  (1)
 4. 2014đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (6)
 2. Bài báo  (4)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10)
 2. German  (5)
 3. French  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Steffen, Bernhard
 2. Kordon, Fabrice
 3. Huisman, Marieke
 4. Beyer, Dirk
 5. Formal Methods and Tools

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...