skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Empirical Study Concerning Filter Bubbles and Echo Chambers: The perception of personalized content in news applications.

Edström, Alice ; Björkman, Bo; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informing Users About Fingerprinting

Höglund, Salomon; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Destination Branding: A Qualitative Case Study of Local Stakeholders’ Practices in Mombasa, Kenya

Mwamburi, Sharon; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The association between vitamin D deficiency and tuberculosis: Effects of different levels of vitamin D deficiency - A meta-analysis

Rashed, Ismail Ismail Ibrahim; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lack of basic services in the tourism industry: A study of stakeholders’ perspectives in Bamenda, Cameroons.

Immanuel, Jenling; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organisering av turism på destinationerna Dalarö och Utö: En studie om turismaktörerna på Dalarö och Utö samt jämförelse med Gamla Stan

Hasanagic, Sanna ; Khumkhong, Pronpimol; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effectiveness of the Stockholm needle exchange programme: Does the Stockholm needle exchange programme control HIV, Hepatitis B, and Hepatitis C in intravenous drug users?

Masembe, Melissa; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Visiting a fair is entertainment, at least for me": A study about visitors' motives when participating in fairs for private, educational and business purposes
“Det är ju underhållning att gå på en mässa för mig i alla fall”: En studie kring besökares motiv vid deltagande av mässor i privat-, utbildnings- och företagssyfte

Andersson, Sofie ; Hägglund, Sandra ; Björninen, Evelina; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

EURES: Arbetsförmedlingens europeiska rekryteringshemsida: – En effektivitetsstudie för rekrytering inom turistindustrin

Temml, Annabelle ; Kerem, Gürkan; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utvecklingen av destination Gotland: en kvalitativ studie om destinationsutveckling av Gotlands lågsäsongsturism

Paradzik, Ivona ; Lappalainen, Jasmin; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Karläggning av olika intressenters erfarenheter och åsikter av delningsekonomi: - En studie om Airbnb´s påverkan på samhällsaktörer- och befolkning i Stockholm

Matatko, Amanda ; Piotrowska, Liza; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autenticitet inom backpacking: En studie som undersöker autenticitet och hedonism inom backpacking

Persson, Martina ; Yakhyaev, Rashid; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hur har digitaliseringen förändrat resenärers sätt att boka paketresor?

Nouri, Rand ; Shaker, Hana Kais ; Domanski, Mikolaj; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Har sociala medier och Influencers betydelse?: En undersökning om resenärernas uppfattning och attityd på marknadsföring av turism genom sociala medier

Avebäck, Freja ; Pagan, Katarina; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jag möts av destinationsmarknadsföring dagligen på sociala medier: En studie om konsumenternas tolkning av destinationsmarknadsföring på sociala medier

Vaca Vaca, Jessica ; Tanaveerapong, Patricia; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visit Sweden's market strategies: A bachelor thesis on Visit Sweden's choice of international markets compared to how the regional DMO:s priorities.
Visit Swedens marknadsstrategier: En kandidatuppsats om Visit Swedens val av internationella marknader jämfört med de regionala DMO:s prioriteringar

Patko, Adam ; Issa, Muhinde ; Geralf, Belinda; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

<em>“</em>It’s so popular, in the middle of nowhere<em>”</em>: En studie om säsongsberoende turism i Stockholms skärgård.

Holmquist, Isabelle ; Sjöberg, Malin ; Wirz, Janina; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Turismvetenskap

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visuellt förmedlande av narrativ: Från ett kognitivt perspektiv
The Visual Conveyance of Narrative: From A Cognitive Perspective

Borg Gyllenbäck, Ossian; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Swedish  (12)
  2. English  (9)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...