skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Supporting Plan Authoring and Analysis
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting Plan Authoring and Analysis

Kim, Jihie ; Blythe, Jim; University Of Southern California Marina Del Rey Information Sciences Inst (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

2
Knowledge Acquisition using an English-Based Method Editor
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Acquisition using an English-Based Method Editor

Blythe, Jim ; Ramachandran, Surya; University Of Southern California Marina Del Rey Information Sciences Inst (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

3
Integrating Reactive and Deliberative Planning for Agents
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Reactive and Deliberative Planning for Agents

Blythe, Jim ; Reilly, W S; Carnegie-Mellon Univ Pittsburgh PA Dept Of Computer Science (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

4
On the Role of Humans in Enterprise Control Systems: the Experience of INSPECT
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Role of Humans in Enterprise Control Systems: the Experience of INSPECT

Vakebte, Andre ; Blythe, Jim ; Gil, Yolanda ; Swartout, William; University Of Southern California Marina Del Rey Information Sciences Inst (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

5
PRODIGY4.0: The Manual and Tutorial
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRODIGY4.0: The Manual and Tutorial

Carbonell, Jaime G ; Blythe, Jim ; Etzioni, Oren ; Gil, Yolanda ; Joseph, Robert ; Kahn, Dan ; Knoblock, Craig ; Minton, Steven ; Perez, Alicia ; Reilly, Scott ; Veloso, Manuela ; Wang, Xuemel; Carnegie-Mellon Univ Pittsburgh PA School Of Computer Science (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...