skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Challenges and Options in the Caucasus and Central Asia
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges and Options in the Caucasus and Central Asia

Baev, Pavel K; Army War Coll Strategic Studies Inst Carlisle Barracks PA (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Geopolitical Competition to Strategic Partnership: Turkey and Russia after The Cold War/Jeopolitik Rekabetten Stratejik Ortakliga: Soguk Savas Sonrasi Turkiye - Rusya Iliskileri

Balta, Evren

Uluslararasi Iliskiler / International Relations, 2019, Vol.16(63), p.COVF(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1304-7310 ; DOI: 10.33458/uidergisi.621309

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Army War Coll Strategic Studies Inst Carlisle Barracks PA
  2. Baev, Pavel K
  3. Balta, Evren

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...