skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.735.663  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annales de Chimie - Science des Matériaux

ISSN0151-9107

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial Crystallization

Lewis Alison Emslie; Seckler Marcelo Martins; Kramer Herman; Rosmalen Gerda Van

Cambridge University Press - (660.2 LEW)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học hữu cơ Lý thuyết bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Tập I

Nguyễn Đình Triệu

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2004

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Microscopy Applications in Materials Science Solid state Physics and Chemistry

VCH; 1997 - (502.82 HAN 1997)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập hoá lý cơ sở

Khoa học Kỹ thuật; 2003 - (541 BAI 2003)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đại cương hóa hữu cơ

Đào Hùng Cường

Khoa học kỹ thuật; 2009

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học vô cơ

Nguyễn Trọng Uyển

Nxb Đại học Sư phạm; 2003

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical effects associated with small particles

World Scientific; 1988 - (535)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học đại cương

Phạm Văn Nhiêu

H Đại học Quốc gia Hà Nội; 2003

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học phức chất

Lê Chí Kiên

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007 - (540 LE-K 2007)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập và thực tập các phương pháp phổ

Nguyễn Đình Triệu

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2006 - (543.076 NG-T 2006)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình Hoá phân tích

Nguyễn Văn Dục

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007 - (543.071 NG-D 2007)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điện hoá học

Trịnh Xuân Sén

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2002 - (pdf)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học phân tích Phần 1 Cơ sở lý thuyết các phương pháp hóa học phân tích

Từ Vọng Nghi

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2009 - (pdf)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình thực tập hoá lý

Vũ Ngọc Ban

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007 - (541 VU-B 2007)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal speciation in landfill leachate and its association with organic matter : Luận văn ThS. Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường: 605203

Nguyen Thi Ngoc; Jun Nakajima; Masaki Takaoka; Nguyen Thi An Hang

Hà Nội : Trường Đại học Việt Nhật, 2018 - (628.16836 NG-N 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sn diffusion during Ni germanide growth on Ge1-xSnx

Demeulemeester, J ; Schrauwen, A ; Nakatsuka, O ; Zaima, S ; Adachi, M ; Shimura, Y ; Comrie, Cm ; Fleischmann, C ; Detavernier, Christophe ; Temst, K ; Vantomme, A

APPLIED PHYSICS LETTERS, 2011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; DOI: 10.10.3/1.3662925

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colloidal solutions of organic conductive nanoparticles

De Caro, D ; Souque, M ; Faulmann, C ; Coppel, Y ; Valade, L ; Fraxedas, J ; Vendier, O ; Courtade, F

Langmuir, 2013, Vol.29(28), pp.8983-8988 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-7463 ; E-ISSN: 1520-5827 ; DOI: 10.1021/la401371c

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Biodynamers: Self-organization-driven formatoin of doubly dynamic proteoids"

Hirsch, A.K.H ; Buhler, E ; Lehn, J.-M

Journal of the American Chemical Society, 2012, pp.4177-4183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

nsights into the mechanism by which Interferon-g basic amino acid clusters mediate protein binding to heparan sulfate

Saesen, E ; Sarrazin, S ; Laguri, C ; Sadir, R ; Maurin, D ; Thomas, A ; Imberty, A ; Lortat-Jacob, H

Journal of the American Chemical Society, 2013, pp.9384-9390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863 ; E-ISSN: 1520-5126

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.735.663  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (83.339)
 2. 1959đến1973  (9.155)
 3. 1974đến1988  (43.942)
 4. 1989đến2004  (94.871)
 5. Sau 2004  (3.496.346)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.301.896)
 2. Chinese  (1.803.440)
 3. French  (356.501)
 4. Japanese  (281.320)
 5. German  (270.345)
 6. Korean  (183.666)
 7. Spanish  (110.314)
 8. Russian  (32.623)
 9. Portuguese  (20.338)
 10. Italian  (11.516)
 11. Danish  (7.927)
 12. Romanian  (5.867)
 13. Polish  (4.779)
 14. Turkish  (4.578)
 15. Ukrainian  (2.572)
 16. Hungarian  (1.284)
 17. Finnish  (1.190)
 18. Hebrew  (1.111)
 19. Dutch  (856)
 20. Czech  (810)
 21. Norwegian  (690)
 22. Greek  (510)
 23. Arabic  (73)
 24. Lithuanian  (56)
 25. Serbo-Croatian  (34)
 26. Vietnamese  (27)
 27. Icelandic  (14)
 28. Croatian  (13)
 29. Persian  (7)
 30. Slovak  (5)
 31. Tagalog  (4)
 32. Bokmål, Norwegian  (2)
 33. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Zhang, Y.
 3. Li, Y.
 4. Zhang, Wei
 5. Zhang, X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...