skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFRASTRUCTURĂ ŞI SOCIETATE – CONSIDERENTE TEORETICE

Bulumac, Ovidiana

Revista de filosofie, 2016, Vol.LXIII(5), pp.187-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-8260

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The problem of concentration of agricultural holdings in rural development discourse

Gorb, Oleg ; Greblikaitė, Jolita ; Yasnolob, Ilona

Forum Scientiae Oeconomia, 2018, Vol.6(1), pp.69-82

ISSN: 2300-5947 ; E-ISSN: 2353-4435

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Badanie regionalnych zróżnicowań stanu zdrowia społeczeństwa i infrastruktury sektora ochrony zdrowia w Polsce w świetle założeń polityki zdrowotnej

Korporowicz, Violetta

Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, 2014, Vol.20(4), pp.220-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2082-0976

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resources Provision of Rural Territories Social Sphere: A Case Study

Rubaeva, Olga ; Pogartseva, Ekaterina ; Kot, Ekaterina ; Nikitina, Tatyana

Journal of Environmental Management and Tourism (JEMT), 2018, Vol.IX(31), pp.1512-1524 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2068-7729

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infrastruktura społeczna a zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Stryków

Rochminska, Agnieszka ; Pędziwiatr, Kalina

Space – Society – Economy, 2017, Issue 21, pp.31-49

ISSN: 1733-3180 ; E-ISSN: 2451-3547

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

사회기반시설 민간투자제도와 기본권 보장

홍석한(Hong Seok Han)

미국헌법연구, 2012, Vol.23(2), pp.259-290

ISSN: 1225-4746

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

사회복지비 지출증가가 자치단체 재정지출구조에 미친 영향

장덕희(Duckhee Jang)

한국행정학보, 2015, Vol.49(3), pp.193-218

ISSN: 1226-2536

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

낙태죄 폐지논란으로 바라본 여성 주체성 회복의 필요성과 개선방안

문한나(Moon, Hannah)

생명윤리, 2017, Vol.18(2), pp.57-76

ISSN: 1598-0324

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors affecting the quality of social infrastructure projects in industrial Hanoi, Vietnam

Thi Thanh Tam Nguyen ; Hoa Phuong Tran ; Thuy Ha Dao

Management Science Letters, 01 February 2020, Vol.10(2), pp.425-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1923-9335 ; E-ISSN: 1923-9343 ; DOI: 10.5267/j.msl.2019.8.028

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closure of 'third places'? Exploring potential consequences for collective health and wellbeing

Finlay, Jessica ; Esposito, Michael ; Kim, Min Hee ; Gomez-Lopez, Iris ; Clarke, Philippa

Health & place, 14 October 2019, Vol.60, pp.102225 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-2054 ; PMID: 31622919 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.healthplace.2019.102225

Toàn văn sẵn có

11
The Reserve Forces Impact on Theater Security Cooperation
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Reserve Forces Impact on Theater Security Cooperation

Staats, Grant S; Army War College Carlisle Barracks PA (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

공공시설 자산관리 정보화 방안

최원식(Won-Sik Choi) ; 나혜숙(Hei-Suk Nah) ; 서명배(Myoung-Bae Seo) ; 정성윤(Seong-Yun Jeong) ; 임종태(Jong-Tae Lim)

한국콘텐츠학회논문지, 2010, Vol.10(11), pp.68-79

ISSN: 1598-4877

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEMS OF WAR ZONE SETTLEMENTS OF THE GORANBOY ADMINISTRATIVE REGION OF AZERBAIJAN REPUBLIC

Imrani, Zaur ; Hashimov, Elshan ; Bayramov, Azad ; Djafarova, Natavan

TURAN-SAM, 2019, Vol.11(41), pp.601-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1308-8041 ; E-ISSN: 1309-4033

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INVESTMENTS IN PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF REGIONAL CULTURAL HERITAGE: A LIBRARY OF BIM ELEMENTS REPRESENTING NATIONAL ARCHITECTURAL AND URBAN-PLANNING LANDMARKS

Olga Bakhareva ; David Kordonchik

Architecture and Engineering, 01 September 2019, Vol.4(3), pp.39-48 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2500-0055 ; DOI: 10.23968/2500-0055-2019-4-3-39-48

Toàn văn sẵn có

15
Understanding the Instruments of National Power through a System of Differential Equations in a Counterinsurgency
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the Instruments of National Power through a System of Differential Equations in a Counterinsurgency

Saie, Cade M; Air Force Inst Of Tech Wright-Patterson Afb Oh Graduate School Of Engineering And Management (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

16
Using Target Network Modelling to Increase Battlespace Agility
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Target Network Modelling to Increase Battlespace Agility

Mitchell, William; Royal Danish Defence College Copenhagen (Denmark) (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

17
An Analysis of the Development and Effectiveness of the United States Border Patrol Strategic Plans, 1994-2013
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of the Development and Effectiveness of the United States Border Patrol Strategic Plans, 1994-2013

Stalnaker, Jeffrey D; Army Command And General Staff College Fort Leavenworth KS (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

18
Iranian Regime Reform: Opportunities and Consequences
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iranian Regime Reform: Opportunities and Consequences

Basford, Zachary F ; Mcdowell, William C; Naval Postgraduate School Monterey Ca (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

19
A Social Infrastructure for Hometown Security. Evolving the Homeland Security Paradigm
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Social Infrastructure for Hometown Security. Evolving the Homeland Security Paradigm

Bach, Robert ; Kaufman, David J; Center FOR Naval Analyses Alexandria VA (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOC사업 프로젝트금융의 활성화방안에 관한 연구

이종훈(Lee Jong-Hoon)

법학연구, 2009, Vol.50(2), pp.489-513

ISSN: 1225-2689

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (3)
 2. 2008đến2009  (4)
 3. 2010đến2012  (4)
 4. 2013đến2015  (5)
 5. Sau 2015  (15)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23)
 2. Korean  (5)
 3. Polish  (2)
 4. Swedish  (1)
 5. Turkish  (1)
 6. Romanian  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyen, T.T.T.
 2. Murdock, Janet L
 3. Finlay, Jessica
 4. 홍석한
 5. 이종훈

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...