skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 13.105  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technological Spillover Effects of State Renewable Energy Policy: Evidence from Patent Counts

NBER Working Paper Series, Dec 2018, p.25390

ISSN: 08982937 ; DOI: 10.3386/w25390

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioeconomy – an Interdisciplinary Approach

Bran, Ștefania Daniela ; Dobre, Iuliana

Revista de Management Comparat Internațional, 2017, Vol.18(1), pp.4-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1582-3458 ; E-ISSN: 2601-0968

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

독립형 마이크로그리드 내 분산전원별 최적용량 결정 방법

고은영(Eun-Young Ko) ; 백자현(Ja-Hyun Baek) ; 강태혁(Tae-Hyuk Kang) ; 한동화(Dong-Hwa Han) ; 조수환(Soo-Hwan Cho)

전기학회논문지, 2016, Vol.65(2), pp.239-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1975-8359

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Feasibility of Electrochemical Ammonia Synthesis in Molten LiCl–KCl Eutectics

Mcpherson, Ian J. ; Sudmeier, Tim ; Fellowes, Joshua P. ; Wilkinson, Ian ; Hughes, Tim ; Tsang, S. C. Edman

Angewandte Chemie International Edition, 25 November 2019, Vol.58(48), pp.17433-17441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-7851 ; E-ISSN: 1521-3773 ; DOI: 10.1002/anie.201909831

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatio-Temporal Dynamics of the Electric Power Industry Development in European Countries

Antipova, Ekaterina ; Zhigalskaya, Liliya Olegovna ; Rodionova, Irina ; Chernyaev, Maxim Vasilyevich

Journal of Environmental Management and Tourism (JEMT), 2017, Vol.VIII(21), pp.1105-1118 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2068-7729

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Energy Efficiency Evaluation of a Bagasse Gasification System for the South African Sugar Industry

Nene, Sinqobile

Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 2018, p.11

ISSN: 20478747 ; E-ISSN: 20478755

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Cummins power deal will fund wind farm expansion

Russell, John

Indianapolis Business Journal, Sep 4-Sep 10, 2017, p.1A,26A

ISSN: 02744929

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Odpływ podziemny w małych zlewniach górskich Sudetów

Buczyński, Sebastian

Prace Geograficzne, 2017, Issue 151, pp.7-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1644-3586

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industry Briefs

Anonymous

The Enterprise, May 23-May 29, 2016, pp.6-7

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

McDonald's Goes Green in Chicago

Wilson, Marianne

Chain Store Age, Sep/Oct 2018, p.45

ISSN: 10870601 ; E-ISSN: 23291494

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

South Florida Sun-Sentinel Ralph De La Cruz column: Playing Mr. Mom is a tough job

De La Cruz, Ralph

McClatchy - Tribune Business News, Sep 30, 2007

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Trang web
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renewable Energy Group (REGI) Gains But Lags Market: What You Should Know

Zacks Investment Research [BLOG]

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Trang web
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green Plains Renewable Energy (GPRE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates

Zacks Investment Research [BLOG]

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Power Affordable and Reliable

Anonymous

New Jersey Business, Jul 2016, p.12

ISSN: 00285560

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Powering Utah's Energy Future

Murphy, Paul

The Enterprise, Jun 20-Jun 26, 2016, p.14

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

50 Years of Collecting Tomorrow's Energy and Living by the Golden Rule

Davis, Andrea

Greater Lansing Business Monthly, Apr 2016, p.64

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STUDY ON FRONT-END BIDIRECTIONAL DC/DC CONVERTER OF PHOTOVOLTAIC GRID-CONNECTED INVERTER

Lu, Guangping ; Zhang, Lanhong ; Bu, Yingchun ; Zhou, Yunlong

International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics, 2017, Issue 1, pp.45-52

ISSN: 25594397 ; E-ISSN: 25596497

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NJ's Energy Master Plan and Your Business

Saliba, George

New Jersey Business, Apr 2016, pp.24,26-29

ISSN: 00285560

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Problem of Providing Legal Groundwork for the Balance of Traditional and Alternative Energy Development in the Context of Kazakhstan's Shift to Green Energy

Nurekeshov, Talap ; Mukasheva, Anar ; Bekisheva, Sabigul ; Khassenov, Muslim

Journal of Advanced Research in Law and Economics, Fall 2018, Vol.9(5(35)), pp.1716-1728 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2068696X ; DOI: 10.14505/jarle.v9.5(35).25

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

이산화탄소 저감형 생분해성 고분자

이원기(Won-Ki Lee)

청정기술, 2011, Vol.17(3), pp.191-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-9712

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 13.105  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (150)
 2. Toàn văn trực tuyến (6.137)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (5)
 2. 1998đến2002  (26)
 3. 2003đến2007  (151)
 4. 2008đến2013  (1.056)
 5. Sau 2013  (11.867)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13.039)
 2. French  (13)
 3. German  (11)
 4. Polish  (3)
 5. Spanish  (3)
 6. Croatian  (3)
 7. Lithuanian  (2)
 8. Slovak  (2)
 9. Hungarian  (2)
 10. Czech  (2)
 11. Portuguese  (2)
 12. Italian  (2)
 13. Korean  (2)
 14. Romanian  (2)
 15. Maltese  (2)
 16. Greek  (2)
 17. Dutch  (2)
 18. Finnish  (2)
 19. Slovenian  (2)
 20. Swedish  (2)
 21. Danish  (2)
 22. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. European Court of Auditors
 3. Sapp, Meghan
 4. Lane, Jim
 5. Helena Tavares Kennedy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...