skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data from University of Idaho Provide New Insights into Geochemistry (Alkalinity Generation From Weathering of Accessory Calcite and Apatite and Acid Drainage Neutralization In an Archean Granitoid Waste Rock).(Report)

Chemicals & Chemistry, Oct 25, 2019, p.187

ISSN: 1944-1517

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robots with a keen eye for shape and colour

Macklem, Katherine

Maclean's, Sep 8, 2003, p.54

ISSN: 00249262

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gems and death: the illegal sale of diamonds is fuelling a deadly challenge to the UN in Sierra Leone

Fennell, Tom

Maclean's, May 22, 2000, p.30

ISSN: 00249262

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Northern gems

Fennell, Tom

Maclean's, Mar 4, 1996, pp.54-55

ISSN: 00249262

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rio Tinto to spend A$1bn in Canada

Robinson, Gwen

Financial Times, Mar 11, 1998, p.37

ISSN: 03071766

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insolvency has no bias: Alternative Investment Market:

Taylor, Robert

Financial Times, Dec 13, 1997, p.05

ISSN: 03071766

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glittering prospects

Dalglish, Brenda

Maclean's, Jun 12, 1995, p.32

ISSN: 00249262

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (1)
 2. 1996đến1996  (1)
 3. 1997đến1997  (1)
 4. 1998đến2000  (2)
 5. Sau 2000  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (4)
 2. Tin tức  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fennell, Tom
 2. Macklem, Katherine
 3. Robinson, Gwen
 4. Taylor, Robert
 5. Dalglish, Brenda

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...