skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 104.880  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive multimodal information management

EPFL Press; 2014 - (658.4038 INT 2014)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas Sunil

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Sivadas Sunil

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of game design 2nd ed

Adams Ernest

New Riders; 2010 - (005.36 ADA 2010)

Truy cập trực tuyến

5
Designing with the Mind in Mind : Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines
Designing with the Mind in Mind : Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing with the Mind in Mind : Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines

ISBN0-12-407914-8;ISBN0-12-411556-X

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Thielemann Jens T ; Kavli Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Facilitating Services Using Capability-Based User Interfaces" in Patent Application Approval Process (USPTO 20190102474)

Obesity, Fitness & Wellness Week, April 27, 2019, p.1490

ISSN: 1531-6386

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An internet-based architecture supporting ubiquitous application user interfaces

Desruelle, Heïko ; Isenberg, Simon ; Blomme, Dieter ; Bangalore, Krishna ; Gielen, Frank; Galis, A ; Gavras , A

The Future Internet Future Internet Assembly 2013: Validated Results and New Horizons, 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-38081-5

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consistent user interface front end for remote user interfaces

Dees Walter

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONSISTENT USER INTERFACE FRONT END FOR REMOTE USER INTERFACES

Dees, Walter

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SHARED LANDMARK USER INTERFACES

Blomqvist, Mikko ; Laine, Tommi ; Rauhala, Petri

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MultipleCar: A Graphical User Interface MATLAB Toolbox to Compute Multiple Correspondence Analysis

Lorenzo-Seva, Urbano ; Velden, Michel; Department of Econometrics

Journal of Statistical Software (Online), 2018, Issue Online [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 15487660

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Pope, Benjamin J ; Jarvis, Daniel W ; Merz, Nicholas G ; Myers, Scott A ; Cretella, Michael A ; Eng, Michael ; Foster, James H ; Gilton, Terry L ; Haggerty, Myra ; Han, Byron B ; Hankey, M. Evans ; Hotelling, Steven P ; Land, Brian R ; Lynch, Stephen Brian ; Meade, Paul ; Sarwar, Mushtaq A ; Ternus, John P ; Thompson, Paul M ; Van Os, Marcel ; Wright, John A

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Pope Benjamin J ; Jarvis Daniel W ; Merz Nicholas G ; Myers Scott A ; Cretella Michael A ; Eng Michael ; Foster James H ; Gilton Terry L ; Haggerty Myra ; Han Byron B ; Hankey M. Evans ; Hotelling Steven P ; Land Brian R ; Llynch Stephen Brian ; Meade Paul ; Sarwar Mushtaq A ; Ternus John P ; Thompson Paul M ; Van Os Marcel ; Wright John A

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Pope Benjamin J ; Jarvis Daniel W ; Merz Nicholas G ; Myers Scott A ; Cretella Michael A ; Eng Michael ; Foster James H ; Gilton Terry L ; Haggerty Myra ; Han Byron B ; Hankey M. Evans ; Hotelling Steven P ; Land Brian R ; Lynch Stephen Brian ; Meade Paul ; Sarwar Mushtaq A ; Ternus John P ; Thompson Paul M ; Van Os Marcel ; Wright John A

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation apparatus for generating user interfaces of mobile terminals

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEAK DETECTION USER INTERFACES

Jacobson, Bruce J ; Mccormack, Ryan ; Ganeshalingam, Gandeephan ; Gillham, Trent ; Palomino, Mauricio ; Koste, Glen ; Jalilian, Ehsan

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENERATING USER INTERFACES COMBINING FOREGROUND AND BACKGROUND OF AN IMAGE WITH USER INTERFACE ELEMENTS

Baer, Matthias ; Ogundokun, Remi Wesley

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary Ian ; Chen, Kevin Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 104.880  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3.392)
 2. Toàn văn trực tuyến (96.454)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (47)
 2. 1988đến1995  (365)
 3. 1996đến2003  (2.500)
 4. 2004đến2012  (5.861)
 5. Sau 2012  (95.898)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (83.772)
 2. Chemistry  (83.749)
 3. Sciences  (83.700)
 4. Physics  (54.220)
 5. Calculating  (45.638)
 6. Computing  (45.638)
 7. Counting  (45.638)
 8. Electric Digital Data Processing  (38.112)
 9. Electricity  (31.932)
 10. Electric Communication Technique  (28.751)
 11. Transmission Of Digital Information, E.G. Telegraphiccommunication  (13.068)
 12. Data Processing Systems OR Methods, Specially Adapted Foradministrative, Commercial, Financial, Managerial, Supervisoryor Forecasting Purposes  (9.900)
 13. Systems OR Methods Specially Adapted FOR Administrative,Commercial, Financial, Managerial, Supervisory OR Forecastingpurposes, Not Otherwise Provided FOR  (9.900)
 14. Pictorial Communication, E.G. Television  (8.078)
 15. Telephonic Communication  (6.538)
 16. Education  (3.844)
 17. Advertising  (3.805)
 18. Cryptography  (3.800)
 19. Display  (3.782)
 20. Seals  (3.781)
 21. Interactive computer systems  (84)
 22. Signal processing  (82)
 23. Trò chơi máy tính Thiết kế  (1)
 24. Hệ thống máy tính tương tác  (1)
 25. Multimodal user interfaces Computer systems  (1)
 26. Smartphones Programming  (1)
 27. Computational grids Computer systems  (1)
 28. Hệ thống máy tính  (1)
 29. Computer games Programming  (1)
 30. Giao diện người dùng đa phương thức Hệ thống máy tính  (1)
 31. Xử lý tín hiệu  (1)
 32. Video games Design  (1)
 33. Phần mềm ứng dụng Phát triển  (1)
 34. Application software Development  (1)
 35. Trò chơi máy tính Lập trình  (1)
 36. Họp Xử lý dữ liệu  (1)
 37. Trò chơi điện tử Thiết kế  (1)
 38. Communication Data processing  (1)
 39. Máy tính  (1)
 40. Computer games Design  (1)
 41. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (99.003)
 2. Chinese  (19.459)
 3. French  (11.872)
 4. German  (5.790)
 5. Korean  (5.356)
 6. Japanese  (1.559)
 7. Russian  (524)
 8. Spanish  (462)
 9. Portuguese  (265)
 10. Norwegian  (239)
 11. Danish  (162)
 12. Czech  (33)
 13. Polish  (30)
 14. Hebrew  (26)
 15. Romanian  (25)
 16. Finnish  (23)
 17. Ukrainian  (20)
 18. Dutch  (9)
 19. Hungarian  (8)
 20. Italian  (8)
 21. Turkish  (7)
 22. Arabic  (3)
 23. Greek  (2)
 24. Persian  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri, Imran
 2. Dye, Alan C
 3. Karunamuni, Chanaka G
 4. Yang, Lawrence Y
 5. Wilson, Christopher

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...