skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 14.997  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Gateway to Japan: Hakata in War and Peace, 500-1300, Chapter 2, p.50

ISBN: 9780824829711 ; E-ISBN: 9780824842925 ; E-ISBN: 0824842928

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

Anonymous

Art Monthly, Dec 2018/Jan 2019, Issue 422, p.20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-6702 ; E-ISSN: 2059-5255

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

New York Times Book Review, May 21, 1995, p.44

ISSN: 00287806

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Place Branding and Public Diplomacy

ISSN1751-8040

Truy cập trực tuyến

5
Twentieth-Century Diplomacy : A Case Study of British Practice, 1963-1976
Twentieth-Century Diplomacy : A Case Study of British Practice, 1963-1976
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twentieth-Century Diplomacy : A Case Study of British Practice, 1963-1976

ISBN0-521-83916-5;ISBN1-107-40757-5;ISBN1-107-19547-0;ISBN9786611982447;ISBN0-511-46428-2;ISBN0-511-46502-5;ISBN0-511-55193-2;ISBN0-511-46195-X;ISBN1-281-98244-X;ISBN0-511-46270-0;ISBN0-511-46349-9

Truy cập trực tuyến

6
The shaping of grand strategy : policy, diplomacy, and war
The shaping of grand strategy : policy, diplomacy, and war
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shaping of grand strategy : policy, diplomacy, and war

ISBN0-521-76126-3;ISBN0-521-15633-5;ISBN1-139-06346-4;ISBN1-107-21665-6;ISBN1-139-07579-9;ISBN9786613111029;ISBN1-139-08262-0;ISBN1-139-07805-4;ISBN1-139-07004-5;ISBN0-511-97418-3;ISBN1-283-11102-0;ISBN1-139-08035-0

Truy cập trực tuyến

7
FDR's Ambassadors and the Diplomacy of Crisis
FDR's Ambassadors and the Diplomacy of Crisis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

FDR's Ambassadors and the Diplomacy of Crisis

ISBN1-107-03126-5;ISBN1-139-85441-0;ISBN1-107-23770-X;ISBN1-139-38156-3;ISBN1-139-84297-8;ISBN1-107-25494-9;ISBN1-139-84060-6;ISBN1-139-84533-0;ISBN1-283-74156-3;ISBN1-139-84178-5

Truy cập trực tuyến

8
The Courtiers of Civilization : A Study of Diplomacy
The Courtiers of Civilization : A Study of Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Courtiers of Civilization : A Study of Diplomacy

ISBN1-4384-4893-7;ISBN1-4384-4894-5;ISBN1-4619-4547-X

Truy cập trực tuyến

9
Discussing Hitler: Advisers of U.S. Diplomacy in Central Europe, 1934-41
Discussing Hitler: Advisers of U.S. Diplomacy in Central Europe, 1934-41
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discussing Hitler: Advisers of U.S. Diplomacy in Central Europe, 1934-41

ISBN963-9241-56-3;ISBN0-585-46431-6;ISBN615-5211-06-X

Truy cập trực tuyến

10
China and Maritime Europe, 1500-1800 : Trade, Settlement, Diplomacy, and Missions
China and Maritime Europe, 1500-1800 : Trade, Settlement, Diplomacy, and Missions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and Maritime Europe, 1500-1800 : Trade, Settlement, Diplomacy, and Missions

ISBN0-521-43260-X;ISBN0-521-17945-9;ISBN1-139-01229-0;ISBN1-107-21546-3;ISBN9786613015952;ISBN1-139-01160-X;ISBN1-139-01186-3;ISBN1-139-01080-8;ISBN0-511-97360-8;ISBN1-139-01133-2;ISBN1-283-01595-1;ISBN1-139-01107-3

Truy cập trực tuyến

11
International Security in Practice : The Politics of NATO-Russia Diplomacy
International Security in Practice : The Politics of NATO-Russia Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Security in Practice : The Politics of NATO-Russia Diplomacy

ISBN0-521-19916-6;ISBN0-521-12203-1;ISBN1-107-20557-3;ISBN9786612536021;ISBN0-511-67828-2;ISBN0-511-67702-2;ISBN0-511-67953-X;ISBN0-511-68349-9;ISBN0-511-67618-2;ISBN1-282-53602-8;ISBN0-511-68151-8

Truy cập trực tuyến

12
Explaining Foreign Policy : International Diplomacy and the Russo-Georgian War
Explaining Foreign Policy : International Diplomacy and the Russo-Georgian War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining Foreign Policy : International Diplomacy and the Russo-Georgian War

ISBN1-58826-835-7;ISBN1-58826-969-8

Truy cập trực tuyến

13
Isolate or Engage : Adversarial States, US Foreign Policy, and Public Diplomacy
Isolate or Engage : Adversarial States, US Foreign Policy, and Public Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolate or Engage : Adversarial States, US Foreign Policy, and Public Diplomacy

ISBN0-8047-9388-3;ISBN0-8047-9552-5;ISBN0-8047-9555-X

Truy cập trực tuyến

14
Byzantine Art and Diplomacy in an Age of Decline
Byzantine Art and Diplomacy in an Age of Decline
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Byzantine Art and Diplomacy in an Age of Decline

ISBN1-107-03330-6;ISBN1-316-63198-2;ISBN1-139-89246-0;ISBN1-107-72071-0;ISBN1-107-72845-2;ISBN1-107-73196-8;ISBN1-139-51958-1;ISBN1-107-72384-1;ISBN1-107-72785-5;ISBN1-107-73021-X

Truy cập trực tuyến

15
Poppies, Politics, and Power: Afghanistan and the Global History of Drugs and Diplomacy
Poppies, Politics, and Power: Afghanistan and the Global History of Drugs and Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poppies, Politics, and Power: Afghanistan and the Global History of Drugs and Diplomacy

ISBN1-5017-3835-6;ISBN1-5017-3833-X;ISBN1-5017-3834-8

Truy cập trực tuyến

16
Great Britain and the Schleswig-Holstein Question 1848–64: A study in diplomacy, politics, and public opinion
Great Britain and the Schleswig-Holstein Question 1848–64: A study in diplomacy, politics, and public opinion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Great Britain and the Schleswig-Holstein Question 1848–64: A study in diplomacy, politics, and public opinion

ISBN1-4875-8213-7;ISBN1-4875-8345-1

Truy cập trực tuyến

17
Library of International Relations : India in the New South Asia : Strategic, Military and Economic Concerns in the Age of Nuclear Diplomacy
Library of International Relations : India in the New South Asia : Strategic, Military and Economic Concerns in the Age of Nuclear Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library of International Relations : India in the New South Asia : Strategic, Military and Economic Concerns in the Age of Nuclear Diplomacy

ISBN1-84885-138-3;ISBN9786613048325;ISBN0-85771-866-5;ISBN1-283-04832-9

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Translated By Contentengine Llc

CE Noticias Financieras, May 22, 2019

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobility and Ancient Society in Asia and the Americas

Springer; 2015 - (304,8)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying Diplomacy

Harrop, William C.

American Diplomacy, March 31, 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-8120

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 14.997  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.245)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.366)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1971  (14)
 2. 1971đến1987  (52)
 3. 1988đến1997  (174)
 4. 1998đến2008  (1.001)
 5. Sau 2008  (13.696)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (14.332)
 2. German  (81)
 3. Spanish  (42)
 4. Korean  (35)
 5. French  (29)
 6. Czech  (19)
 7. Portuguese  (13)
 8. Italian  (9)
 9. Turkish  (9)
 10. Chinese  (6)
 11. Russian  (5)
 12. Slovak  (2)
 13. Hungarian  (2)
 14. Indonesian  (2)
 15. Polish  (2)
 16. Romanian  (2)
 17. Dutch  (2)
 18. Norwegian  (1)
 19. Japanese  (1)
 20. Bokmål, Norwegian  (1)
 21. Ukrainian  (1)
 22. Persian  (1)
 23. Danish  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Translated By Contentengine Llc
 2. Anonymous
 3. Mil Osi - Foreignaffairs.Co.Nz
 4. National Research Council
 5. Policy and Global Affairs

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...