skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 14.649  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Campbell, John C. ; Watson, Adam

Foreign Affairs, 1982, Vol.61(2), p.460

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20041447

Toàn văn sẵn có

2
Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Morgenthau, Hans J.

The Yale Law Journal, 08/1946, Vol.55(5), p.1067 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00440094 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/792754

Toàn văn sẵn có

3
Roma Diplomacy
Roma Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roma Diplomacy

ISBN1-932716-33-5;ISBN1-4356-2728-8

Truy cập trực tuyến

4
International Business Diplomacy
International Business Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Business Diplomacy

ISBN1-78743-082-0;ISBN1-78743-255-6;ISBN1-78743-081-2

Truy cập trực tuyến

5
Mythology and Diplomacy in the Age of Exploration
Mythology and Diplomacy in the Age of Exploration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mythology and Diplomacy in the Age of Exploration

ISBN90-04-32489-5;ISBN90-04-32490-9

Truy cập trực tuyến

6
Earth Negotiations : Analyzing Thirty Years of Environmental Diplomacy
Earth Negotiations : Analyzing Thirty Years of Environmental Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Earth Negotiations : Analyzing Thirty Years of Environmental Diplomacy

ISBN92-808-1047-2;ISBN0-585-43429-8

Truy cập trực tuyến

7
A Single Roll of the Dice: Obama's Diplomacy with Iran
A Single Roll of the Dice: Obama's Diplomacy with Iran
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Single Roll of the Dice: Obama's Diplomacy with Iran

ISBN0-300-16936-1;ISBN0-300-18377-1;ISBN9786613382207;ISBN1-283-38220-2

Truy cập trực tuyến

8
Guarded Neutrality : Diplomacy and Internment in the Netherlands During the First World War
Guarded Neutrality : Diplomacy and Internment in the Netherlands During the First World War
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guarded Neutrality : Diplomacy and Internment in the Netherlands During the First World War

ISBN90-04-20991-3;ISBN1-299-71156-1;ISBN90-04-24906-0

Truy cập trực tuyến

9
Kissinger and the Invasion of Cyprus: Diplomacy in the Eastern Mediterranean
Kissinger and the Invasion of Cyprus: Diplomacy in the Eastern Mediterranean
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kissinger and the Invasion of Cyprus: Diplomacy in the Eastern Mediterranean

ISBN1-4438-9737-X;ISBN1-4438-9848-1

Truy cập trực tuyến

10
Contraceptive Diplomacy : Reproductive Politics and Imperial Ambitions in the United States and Japan
Contraceptive Diplomacy : Reproductive Politics and Imperial Ambitions in the United States and Japan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contraceptive Diplomacy : Reproductive Politics and Imperial Ambitions in the United States and Japan

ISBN1-5036-0225-7;ISBN1-5036-0441-1

Truy cập trực tuyến

11
Conservative Internationalism: Armed Diplomacy under Jefferson, Polk, Truman, and Reagan
Conservative Internationalism: Armed Diplomacy under Jefferson, Polk, Truman, and Reagan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conservative Internationalism: Armed Diplomacy under Jefferson, Polk, Truman, and Reagan

ISBN0-691-15931-9;ISBN1-299-78337-6;ISBN0-691-16849-0;ISBN1-4008-7372-X;ISBN1-4008-4850-4

Truy cập trực tuyến

12
The Diplomacy of Modernization: Colombian-American Relations, 1920–1940
The Diplomacy of Modernization: Colombian-American Relations, 1920–1940
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of Modernization: Colombian-American Relations, 1920–1940

ISBN1-4875-8521-7;ISBN1-4875-7455-X

Truy cập trực tuyến

13
Diplomacy of Fear: Canada and the Cold War 1941–1948
Diplomacy of Fear: Canada and the Cold War 1941–1948
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy of Fear: Canada and the Cold War 1941–1948

ISBN0-8020-6684-4;ISBN1-4875-7463-0

Truy cập trực tuyến

14
The Diplomacy of Constraint: Canada, the Korean War, and the United States
The Diplomacy of Constraint: Canada, the Korean War, and the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of Constraint: Canada, the Korean War, and the United States

ISBN1-4875-8567-5;ISBN1-4875-7426-6

Truy cập trực tuyến

15
Climate Change: International Law and Global Governance: Volume II: Policy, Diplomacy and Governance in a Changing Environment
Climate Change: International Law and Global Governance: Volume II: Policy, Diplomacy and Governance in a Changing Environment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climate Change: International Law and Global Governance: Volume II: Policy, Diplomacy and Governance in a Changing Environment

ISBN3-8329-7796-1;ISBN3-8452-4277-9

Truy cập trực tuyến

16
Bridge Builder: An Insiders Account of over 60 Years in Post War Reconstruction, International Diplomacy and German-American Relations
Bridge Builder: An Insiders Account of over 60 Years in Post War Reconstruction, International Diplomacy and German-American Relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridge Builder: An Insiders Account of over 60 Years in Post War Reconstruction, International Diplomacy and German-American Relations

ISBN1-55753-620-1;ISBN9786613532435;ISBN1-61249-207-X;ISBN1-280-12855-0

Truy cập trực tuyến

17
The Italian Emigration of Modern Times: Relations between Italy and the United States concerning Emigration Policy, Diplomacy and Anti-Immigrant Sentiment, 1870-1927
The Italian Emigration of Modern Times: Relations between Italy and the United States concerning Emigration Policy, Diplomacy and Anti-Immigrant Sentiment, 1870-1927
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Italian Emigration of Modern Times: Relations between Italy and the United States concerning Emigration Policy, Diplomacy and Anti-Immigrant Sentiment, 1870-1927

ISBN1-4438-8690-4;ISBN1-4438-9281-5

Truy cập trực tuyến

18
The Portuguese in Sri Lanka and South India: Studies in the History of Diplomacy, Empire and Trade, 1500-1650
The Portuguese in Sri Lanka and South India: Studies in the History of Diplomacy, Empire and Trade, 1500-1650
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Portuguese in Sri Lanka and South India: Studies in the History of Diplomacy, Empire and Trade, 1500-1650

ISBN3-447-10062-1;ISBN3-447-19289-5

Truy cập trực tuyến

19
Neutrino physics for Korean diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neutrino physics for Korean diplomacy

Coleman, Jonathon ; Gratta, Giorgio ; Heeger, Karsten ; Huber, Patrick ; Hor, Yuenkeung ; Kawasaki, Takeo ; Kim, Soo-Bong ; Kim, Yeongduk ; Learned, John ; Lindner, Manfred ; Nakajima, Kyohei ; Seo, Seon-Hee ; Suekane, Fumihiko ; Vacheret, Antonin ; Wang, Wei ; Zhan, Liang; Sills, Jennifer

Science, 11/09/2018, Vol.362(6415), pp.649.2-650 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.aav8136

Toàn văn không sẵn có

20
Release of three Americans by North Korea bolsters hopes for academic diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Release of three Americans by North Korea bolsters hopes for academic diplomacy

Normile, Dennis

Science, 05/10/2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.aau1324

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 14.649  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.131)
 2. Toàn văn trực tuyến (5.710)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (47)
 2. 1962đến1976  (52)
 3. 1977đến1990  (133)
 4. 1991đến2005  (721)
 5. Sau 2005  (13.644)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13.946)
 2. French  (138)
 3. Spanish  (46)
 4. German  (43)
 5. Korean  (29)
 6. Chinese  (15)
 7. Italian  (14)
 8. Portuguese  (9)
 9. Russian  (6)
 10. Japanese  (4)
 11. Turkish  (3)
 12. Polish  (2)
 13. Ukrainian  (2)
 14. Lithuanian  (1)
 15. Slovak  (1)
 16. Czech  (1)
 17. Arabic  (1)
 18. Thai  (1)
 19. Bosnian  (1)
 20. Dutch  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. National Research Council
 3. Policy and Global Affairs
 4. Development, Security, and Cooperation
 5. Campbell, John C.

theo chủ đề:

 1. China
 2. Diplomacy
 3. Russia
 4. North Korea
 5. Iran

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...