skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 12.148  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it)
Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it)

ISBN0-521-83817-7;ISBN0-521-54711-3;ISBN1-107-16207-6;ISBN0-511-24981-0;ISBN0-511-25032-0;ISBN0-511-31844-8;ISBN0-511-84039-X;ISBN1-280-70226-5;ISBN0-511-24873-3;ISBN0-511-24928-4

Truy cập trực tuyến

2
Lobbying Hitler: Industrial Associations between Democracy and Dictatorship
Lobbying Hitler: Industrial Associations between Democracy and Dictatorship
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying Hitler: Industrial Associations between Democracy and Dictatorship

ISBN1-78533-065-9;ISBN1-78533-066-7

Truy cập trực tuyến

3
Indian Lobbying and its Influence in US Decision Making : Post-Cold War (1)
Indian Lobbying and its Influence in US Decision Making : Post-Cold War (1)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indian Lobbying and its Influence in US Decision Making : Post-Cold War (1)

ISBN93-86062-12-7;ISBN93-86062-15-1;ISBN93-86062-14-3

Truy cập trực tuyến

4
Lobbying in Romania
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying in Romania

Mihaileanu, Liviu ; Oancea, Dana ; Horja, Aurelian

SSRN Electronic Journal, 2012

E-ISSN: 1556-5068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2062175

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying: Angela Rye

Coyner, Kristin

CQ Weekly, 2013, pp.394-394

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le lobbying des organisations syndicales

Bourguignon, Rémi ; Rival, Madina

Gestion et Management public, 01 September 2012, Issue 1

E-ISSN: 2116-8865 ; DOI: 10.3917/gmp.001.0021

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying as a Strategy for Tribal Resilience

Carlson, Kirsten Matoy

Brigham Young University Law Review, Winter, 2018, Vol.2018(6), p.1159-1230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-151X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Informational Lobbying and Agenda Distortion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informational Lobbying and Agenda Distortion

Cotton, Christopher ; Dellis, Arnaud

SSRN Electronic Journal, 2012

E-ISSN: 1556-5068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2109936

Toàn văn không sẵn có

9
Lobbying: Buying and Utilizing Access
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying: Buying and Utilizing Access

Mayer, Wolfgang ; Mujumdar, Sudesh

SSRN Electronic Journal, 2012

E-ISSN: 1556-5068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2019378

Toàn văn không sẵn có

10
The Value of (Corrupt) Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Value of (Corrupt) Lobbying

Borisov, Alexander ; Goldman, Eitan ; Gupta, Nandini

SSRN Electronic Journal, 2011

E-ISSN: 1556-5068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1786744

Toàn văn không sẵn có

11
The Value of (Corrupt) Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Value of (Corrupt) Lobbying

Borisov, Alexander ; Goldman, Eitan ; Gupta, Nandini

SSRN Electronic Journal, 2012

E-ISSN: 1556-5068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2023019

Toàn văn không sẵn có

12
The Dynamics of Firm Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dynamics of Firm Lobbying

Kerr, William R. ; Lincoln, William Fabius ; Mishra, Prachi

SSRN Electronic Journal, 2014

E-ISSN: 1556-5068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2400545

Toàn văn không sẵn có

13
The Dynamics of Firm Lobbying
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dynamics of Firm Lobbying

Kerr, William R. ; Lincoln, William Fabius ; Mishra, Prachi

SSRN Electronic Journal, 2011

E-ISSN: 1556-5068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1978910

Toàn văn không sẵn có

14
Corporate Lobbying and CEO Pay
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Lobbying and CEO Pay

Skaife, Hollis Ashbaugh ; Veenman, David ; Werner, Timothy

SSRN Electronic Journal, 2013

E-ISSN: 1556-5068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2340501

Toàn văn không sẵn có

15
Lobbying Strategy STAPP Model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying Strategy STAPP Model

Mitrovic, Miroslav

SSRN Electronic Journal, 2017

E-ISSN: 1556-5068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2956230

Toàn văn không sẵn có

16
Becker's Wasteful Lobbying Theory
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Becker's Wasteful Lobbying Theory

Choi, Hak

SSRN Electronic Journal, 2016

E-ISSN: 1556-5068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2735270

Toàn văn không sẵn có

17
Informational Lobbying and Legislative Voting
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informational Lobbying and Legislative Voting

Schnakenberg, Keith E.

SSRN Electronic Journal, 2014

E-ISSN: 1556-5068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2406119

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Importance and Characteristics of Lobbying in the European Union

Stojkovic, Radomir ; Nikolic, Milena ; Stevanovic-Miric, Danijela

March 2011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2334-9190

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ECONOMIC THEORY OF LOBBYING: EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY

Павел Александрович Толстых

Sovremennye Issledovaniâ Socialʹnyh Problem, 01 April 2013, Issue 1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2218-7405

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying act of Canada: preconditions and stages of enactment

A. V. Trofymenko

Granì, 01 June 2014, Issue 7, pp.113-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2077-1800 ; E-ISSN: 2413-8738

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 12.148  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.276)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.643)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (26)
 2. 1974đến1984  (186)
 3. 1985đến1995  (314)
 4. 1996đến2007  (868)
 5. Sau 2007  (10.694)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11.705)
 2. French  (148)
 3. German  (35)
 4. Spanish  (22)
 5. Russian  (12)
 6. Swedish  (9)
 7. Czech  (6)
 8. Italian  (6)
 9. Portuguese  (5)
 10. Danish  (5)
 11. Turkish  (4)
 12. Polish  (3)
 13. Persian  (3)
 14. Norwegian  (2)
 15. Japanese  (2)
 16. Romanian  (2)
 17. Chinese  (2)
 18. Slovak  (1)
 19. Hungarian  (1)
 20. Arabic  (1)
 21. Korean  (1)
 22. Dutch  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Leopold, George
 3. Whieldon, Esther
 4. Yoshida, Junko
 5. Christian, Molly

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...