skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 744.541  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Theory of Transformations in Metals and Alloys (Part I + II)
Theory of Transformations in Metals and Alloys (Part I + II)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory of Transformations in Metals and Alloys (Part I + II)

ISBN0-08-044019-3;ISBN9786611072292;ISBN1-281-07229-X;ISBN0-08-054277-8

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals in past societies A global perspective on indigenous African metallurgy

Chirikure Shadreck

Springer; 2015 - (669.0996)

Truy cập trực tuyến

3
Natural Melanin as a Potential Biomaterial for Elimination of Heavy Metals and Bacteria from Aqueous Solution
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural Melanin as a Potential Biomaterial for Elimination of Heavy Metals and Bacteria from Aqueous Solution

Nguyen, Thi Le Na; Pham, Thi Hoa; Nguyen, Dinh Thang

2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61552

Truy cập trực tuyến

4
Effects of Heavy Metal Accumulation on the Variation of Glutathione S-transferases (GSTs) Activity in some Economic Fishes in Nhue-Day River Basin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Heavy Metal Accumulation on the Variation of Glutathione S-transferases (GSTs) Activity in some Economic Fishes in Nhue-Day River Basin

Ngo, Thi Thuy Huong; Le, Thi Tuyet; Le, Thu Ha

2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61527

Truy cập trực tuyến

5
Electron Correlation in Metals
Electron Correlation in Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electron Correlation in Metals

ISBN0-521-57232-0;ISBN0-521-14768-9;ISBN1-107-15730-7;ISBN9786610702350;ISBN0-511-23038-9;ISBN0-511-31648-8;ISBN0-511-53490-6;ISBN1-280-70235-4;ISBN0-511-23115-6;ISBN0-511-22874-0;ISBN0-511-22958-5

Truy cập trực tuyến

6
Handbook on the Toxicology of Metals
Handbook on the Toxicology of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook on the Toxicology of Metals

ISBN0-444-59453-1;ISBN1-322-01788-3;ISBN0-12-397339-2

Truy cập trực tuyến

7
Surface Diffusion: Metals, Metal Atoms, and Clusters
Surface Diffusion: Metals, Metal Atoms, and Clusters
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface Diffusion: Metals, Metal Atoms, and Clusters

ISBN0-521-89983-4;ISBN1-107-21249-9;ISBN0-511-85020-4;ISBN9786612630446;ISBN0-511-72884-0;ISBN0-511-72508-6;ISBN0-511-72789-5;ISBN0-511-72979-0;ISBN0-511-73032-2;ISBN1-282-63044-X;ISBN0-511-72650-3

Truy cập trực tuyến

8
Heavy Metal Concentrations in Sediment Cores from Different Mangrove Forests in Da Loc Commune, Hau Loc District, Thanh Hoa Province, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metal Concentrations in Sediment Cores from Different Mangrove Forests in Da Loc Commune, Hau Loc District, Thanh Hoa Province, Vietnam

Tran, Thi Minh; Nguyen, Tai Tue; Tran, Dang Quy; Lee, Jong-Un

Tran, T.M., et al. (2018). Heavy Metal Concentrations in Sediment Cores from Different Mangrove Forests in Da Loc Commune, Hau Loc District, Thanh Hoa Province, Vietnam. VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, 34(3), 1-12.; 2588-1094; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63108; https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4261

Truy cập trực tuyến

9
Social complexity in prehistoric Eurasia : monuments, metals, and mobility
Social complexity in prehistoric Eurasia : monuments, metals, and mobility
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social complexity in prehistoric Eurasia : monuments, metals, and mobility

ISBN0-521-51712-5;ISBN1-107-19121-1;ISBN0-511-60477-7;ISBN9786612317859;ISBN0-511-60434-3;ISBN0-511-60507-2;ISBN1-282-31785-7;ISBN0-511-60356-8;ISBN0-511-60278-2

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dow Jones Nonferrous Metals Monitor (Available through Third Party Subscription Services) (German Language)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dow Jones Nonferrous Metals Monitor (French Language) (Available through Third Party Subscription Services)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special applications and advanced techniques for crack size determination

ASTM; 1995 - (620.1 SPE 1995)

Truy cập trực tuyến

13
Nghiên cứu xác định nồng độ và đánh giá rủi ro phơi nhiễm kim loại nặng từ các hạt bụi trong không khí tại các trường mầm non trên địa bàn Hà Nội
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xác định nồng độ và đánh giá rủi ro phơi nhiễm kim loại nặng từ các hạt bụi trong không khí tại các trường mầm non trên địa bàn Hà Nội

Trần, Đình Trinh; Nguyễn, Thị Thúy Mến

Trần, Đ. T., Ngueeynx, T. T. M. (2019). Nghiên cứu xác định nồng độ và đánh giá rủi ro phơi nhiễm kim loại nặng từ các hạt bụi trong không khí tại các trường mầm non trên địa bàn Hà Nội. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 35, No. 1 (2019) 1-10; 2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64601; https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.4783

Truy cập trực tuyến

14
Taiwanese Investment in Vietnam: Current Development and Issues
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taiwanese Investment in Vietnam: Current Development and Issues

Nguyen Hong Son; Nguyen Thi Minh Phuong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61875

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract 16885: Exposure to Heavy Metals Increases Cardiovascular Risk by Elevation of Serum Lipid Levels- a National Health and Nutrition Examination Survey Based Study

Buhari, A, Olajide ; Atanda, C, Adebayo ; Medhane, T, Fitsumberhan ; Faillace, T, Robert

Circulation, 2018, Vol.138(Suppl_1 Suppl 1), pp.A16885-A16885 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS / POLYMERS / CERAMICS

Advanced Materials & Processes, 2018, Vol.176(4), p.8(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0882-7958

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limit Test for Heavy Metals.(The International Pharmacopoeia)

WHO Drug Information, Summer, 2018, Vol.32(3), p.407(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1010-9609

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEAVY METALS IN SURFACE MUD SEDIMENT IN EKATERINBURG (RUSSIA)

A. A. Seleznev

Izvestiâ Uralʹskogo Gosudarstvennogo Gornogo Universiteta, 01 March 2018, Issue 1(49), pp.46-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2307-2091 ; E-ISSN: 2500-2414 ; DOI: 10.21440/2307-2091-2018-1-46-54

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POLLUTION OF THE FOREST AND AGRICULTURAL SOILS WITH HEAVY METALS

Ramona Violeta Cazalbaşu

Analele Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu: Seria Inginerie, 01 November 2018, Vol.2018(4), pp.50-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1842-4856 ; E-ISSN: 2537-530X

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamic limitations for alkali metals in Cu(In,Ga)Se2

Hariskos, Dimitrios ; Powalla, Michael

Journal of Materials Research, Oct 27, 2017, Vol.32(20), pp.3789-3800 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08842914 ; E-ISSN: 20445326 ; DOI: 10.1557/jmr.2017.394

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 744.541  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (28.113)
 2. Toàn văn trực tuyến (651.521)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (12.438)
 2. 1960đến1974  (30.972)
 3. 1975đến1989  (94.091)
 4. 1990đến2005  (86.395)
 5. Sau 2005  (514.218)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (588.933)
 2. Chinese  (94.275)
 3. German  (90.525)
 4. French  (47.579)
 5. Japanese  (28.734)
 6. Korean  (27.650)
 7. Russian  (15.631)
 8. Spanish  (7.154)
 9. Norwegian  (5.780)
 10. Danish  (4.135)
 11. Portuguese  (3.482)
 12. Ukrainian  (1.792)
 13. Polish  (1.241)
 14. Romanian  (1.134)
 15. Czech  (1.026)
 16. Finnish  (692)
 17. Italian  (337)
 18. Hungarian  (261)
 19. Turkish  (260)
 20. Dutch  (176)
 21. Arabic  (175)
 22. Greek  (132)
 23. Hebrew  (132)
 24. Persian  (24)
 25. Lithuanian  (3)
 26. Undetermined  (2)
 27. Icelandic  (2)
 28. Serbo-Croatian  (2)
 29. Vietnamese  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wagstaff, Robert Bruce
 2. Goto, Masahiro
 3. Kubota, Fukiko
 4. Baba, Yuzo
 5. Pereira, Antonio Clareti

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...