skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 282.711  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

New Zealand. Department of Education (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

New Zealand. Department of Education (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

3
Metals and Alloys
Metals and Alloys
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals and Alloys

ISBN3-11-040784-1;ISBN3-11-044185-3;ISBN3-11-043352-4

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the International Workshop on Electrodynamics of Interfaces and Composite Systems Taxco Mexico Aug 10 14 1987

World Scientific; 1988 - (537 PRO 1988)

Truy cập trực tuyến

5
Inkjet Based 3D Additive Manufacturing of Metals
Inkjet Based 3D Additive Manufacturing of Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inkjet Based 3D Additive Manufacturing of Metals

ISBN1-945291-44-3;ISBN1-945291-45-1

Truy cập trực tuyến

6
Chemical Synthesis Using Highly Reactive Metals
Chemical Synthesis Using Highly Reactive Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical Synthesis Using Highly Reactive Metals

ISBN1-118-92911-X;ISBN1-118-92914-4;ISBN1-118-92912-8;ISBN1-5231-1009-0

Truy cập trực tuyến

7
Computational Materials Engineering : Achieving High Accuracy and Efficiency in Metals Processing Simulations
Computational Materials Engineering : Achieving High Accuracy and Efficiency in Metals Processing Simulations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational Materials Engineering : Achieving High Accuracy and Efficiency in Metals Processing Simulations

ISBN0-12-416724-1;ISBN0-12-416707-1

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plunkett Analytics Reports. Mining of Ores, Metals, Uranium and Materials, Except Oil and Gas Industry (U.S.)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk assessment of tech metals is ongoing.(Brief article)

Filella, Montserrat ; Dror, Ishai ; Rauch, Sebastien

Nature, 2018, Vol.558(7710), p.372(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; DOI: 10.1038/d41586-018-05455-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Future trends in material sciences Vol 2

World Scientific Pub Co; 1988 - (620.11 FUT 1988)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polarized electrons in surface physics

World Scientific; 1985 - (530.4)

Truy cập trực tuyến

12
Metals brought together do more
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals brought together do more

Hurtley, Stella

Science, 09/14/2018, Vol.361(6407), pp.1083.2-1083 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.361.6407.1083-b

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viable thermionic emission from graphene-covered metals

Starodub, E. ; Bartelt, N. C. ; Mccarty, K. F.

Applied Physics Letters, 30 April 2012, Vol.100(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4711212

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aspects of heterogeneous enantioselective catalysis by metals

Kyriakou, Georgios ; Beaumont, Simon K ; Lambert, Richard M

Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 16 August 2011, Vol.27(16), pp.9687-95 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5827 ; PMID: 21449570 Version:1 ; DOI: 10.1021/la200009w

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abiological catalysis by artificial haem proteins containing noble metals in place of iron

Key, Hanna M ; Dydio, Paweł ; Clark, Douglas S ; Hartwig, John F

Nature, 23 June 2016, Vol.534(7608), pp.534-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 27296224 Version:1 ; DOI: 10.1038/nature17968

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Mashing up metals with carbothermal shock
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mashing up metals with carbothermal shock

Skrabalak, Sara E.

Science, 03/30/2018, Vol.359(6383), pp.1467-1467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.aat1471

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heterometallic triiron-oxo/hydroxo clusters: effect of redox-inactive metals

Herbert, David E ; Lionetti, Davide ; Rittle, Jonathan ; Agapie, Theodor

Journal of the American Chemical Society, 26 December 2013, Vol.135(51), pp.19075-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5126 ; PMID: 24304416 Version:1 ; DOI: 10.1021/ja4104974

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Risk assessment of tech metals is ongoing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk assessment of tech metals is ongoing

Filella, Montserrat ; Dror, Ishai ; Rauch, Sebastien

Nature, 6/2018, Vol.558(7710), pp.372-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/d41586-018-05455-9

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transparent Metals for Ultrabroadband Electromagnetic Waves

Fan, R.H.; Peng, R.W.; Huang, X.R.; Lia, J.; Liu, Y.; Hu, Q.; Wang, M.; Zhang, X.

Advanced Materials, 2014, Vol.24(15) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1002/adma.201104483

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Density response in Weyl metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Density response in Weyl metals

Panfilov, I. ; Burkov, A. A. ; Pesin, D. A.

Physical Review B, 6/2014, Vol.89(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1098-0121 ; E-ISSN: 1550-235X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.89.245103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 282.711  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (51.725)
 2. Toàn văn trực tuyến (229.555)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (295)
 2. 1960đến1974  (793)
 3. 1975đến1989  (4.719)
 4. 1990đến2005  (10.265)
 5. Sau 2005  (265.672)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (248.634)
 2. Chinese  (34.349)
 3. French  (8.032)
 4. Japanese  (6.345)
 5. German  (5.028)
 6. Korean  (3.917)
 7. Russian  (1.242)
 8. Spanish  (962)
 9. Portuguese  (679)
 10. Romanian  (300)
 11. Polish  (166)
 12. Italian  (87)
 13. Danish  (84)
 14. Ukrainian  (80)
 15. Turkish  (59)
 16. Finnish  (37)
 17. Hungarian  (25)
 18. Czech  (25)
 19. Persian  (23)
 20. Dutch  (17)
 21. Hebrew  (14)
 22. Norwegian  (9)
 23. Lithuanian  (6)
 24. Arabic  (6)
 25. Greek  (4)
 26. Vietnamese  (1)
 27. Hindi  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, X.
 2. Li, Yan
 3. Jiang, Wei
 4. Ottosen, Lisbeth M.
 5. Navas-Acien, Ana

theo chủ đề:

 1. Chemistry
 2. China
 3. Asia
 4. Japan
 5. Metals

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...