skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 12.636  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Queer comrades: towards a postsocialist queer politics

Bao, Hongwei

Soundings, Winter 2019/2020, p.24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13626620 ; E-ISSN: 17410797 ; DOI: 10.3898/SOUN.73.03.2019

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

This is not an essay about Trump

Grossberg, Lawrence

Soundings, Winter 2019/2020, Issue 73, pp.38-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13626620 ; E-ISSN: 17410797 ; DOI: 10.3898/SOUN.73.04.2019

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Envisioning the Arab future: modernization in US-Arab relations, 1945-1967: by Nathan J. Citino, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, 326 pp., £36.99 (hardback), ISBN 978-1107036628

Smith, Simon C

Middle Eastern Studies, 02 January 2020, Vol.56(1), pp.155-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2019.1652907

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenging Hobbes: Is War Inevitable?

Jespersen, Maija

Global Society, 02 January 2020, Vol.34(1), pp.21-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-0826 ; E-ISSN: 1469-798X ; DOI: 10.1080/13600826.2019.1668363

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Now That Was A Riot!: Social Control in Felonious Times

Loadenthal, Michael

Global Society, 02 January 2020, Vol.34(1), pp.128-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-0826 ; E-ISSN: 1469-798X ; DOI: 10.1080/13600826.2019.1670142

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between being 'Irticaci' and 'Kafir': the Kurdish Ulama, Shayhks and Kurdish historiography

Gurbuz-Kucuksari, Gulsum

Middle Eastern Studies, Jan 2020, Vol.56(1), pp.16-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263206 ; E-ISSN: 17437881 ; DOI: 10.1080/00263206.2019.1650028

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thailand Oil & Gas Report - Q1 2020

BMI Country Industry Reports, pp.1-85

ISSN: 1748-4294

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

People Power

Schrantz, Doran ; Oyakawa, Michelle ; Mckenna, Liz

Stanford Social Innovation Review, Winter 2020, Vol.18(1), pp.9A-11A

ISSN: 15427099

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Africa Monitor - East and Central Africa - JANUARY 2020

BMI Country Industry Reports, pp.1-17

ISSN: 1754-226X

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mongolia Country Risk Report - Q1 2020

BMI Risk Reports, pp.1-45

ISSN: 2057-9977

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kyrgyzstan Trade and Investment Risk Report - Q1 2020

BMI Risk Reports, pp.1-30

ISSN: 2056-1679

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

India Mining Report - Q1 2020

BMI Country Industry Reports, pp.1-66

ISSN: 1755-781X

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging Europe Monitor - South East Europe - JANUARY 2020

BMI Country Industry Reports, pp.1-17

ISSN: 1469-5286

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Croatia Country Risk Report - Q1 2020

BMI Risk Reports, pp.1-67

ISSN: 2057-9632

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bosnia-Herzegovina Crime and Security Risk Report - Q1 2020

BMI Risk Reports, pp.1-27

ISSN: 2056-0044

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulgaria Crime and Security Risk Report - Q1 2020

BMI Risk Reports, pp.1-25

ISSN: 2055-9984

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia Oil & Gas Report - Q1 2020

BMI Country Industry Reports, pp.1-101

ISSN: 1748-4014

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia Monitor - South East Asia Vol 2 - JANUARY 2020

BMI Country Industry Reports, pp.1-13

ISSN: 1470-7810

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slovakia Crime and Security Risk Report - Q1 2020

BMI Risk Reports, pp.1-26

ISSN: 2055-995X

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serbia Defence & Security Report - 2020

BMI Country Industry Reports, pp.1-39

ISSN: 1749-1614

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 12.636  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (465)
 2. Toàn văn trực tuyến (713)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (62)
 2. 1990đến1996  (508)
 3. 1997đến2003  (1.419)
 4. 2004đến2011  (4.786)
 5. Sau 2011  (5.859)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Politics  (898)
 2. Europe  (761)
 3. United Kingdom  (608)
 4. Nationalism  (531)
 5. China  (376)
 6. Russia  (333)
 7. India  (221)
 8. Spain  (207)
 9. books  (170)
 10. Asia  (150)
 11. New York  (125)
 12. Writers  (80)
 13. Mexico  (80)
 14. Motion Picture Directors & Producers  (28)
 15. Industrywide Conditions  (27)
 16. Archivists  (18)
 17. Film Studies  (18)
 18. Industry Analysis  (17)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Korean  (15)
 2. German  (9)
 3. French  (8)
 4. Dutch  (2)
 5. Spanish  (1)
 6. Turkish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Translated By Contentengine Llc
 3. Galston, William
 4. Taranenko, Oleksandr
 5. Goodman, Lisa A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...