skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"They can speak English, but they don't want to use it." Teaching Contents through English in a Bilingual School and Policy Recommendations

Mukminin, Amirul ; Sari, Siti ; Haryanto, Eddy ; Habibi, Akhmad ; Hidayat, Marzul ; Marzulina, Lenny ; Nurullaningsih, Ikhsan ; Ikhsan, Ikhsan

The Qualitative Report, Jun 2019, Vol.24(6), pp.1258-1274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10520147 ; E-ISSN: 21603715

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

"I Feel Like I'm the Same as the Other Students" Negotiating Language Policy Used to Identify Students as English Learners and Disabled

Rosales Montes, Iván; Flores, Nelson (advisor) ; Campano, H. Gerald (committee member) ; Watts, Caroline (committee member)

ProQuest Dissertations and Theses

ISBN: 9781392226971

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...