skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Foreign Investment Promotion: Governance and Implementation in Central-Eastern European Regions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Investment Promotion: Governance and Implementation in Central-Eastern European Regions

Capik, Paweł

ISBN: 978-3-030-13657-4 ; E-ISBN: 978-3-030-13658-1 ; DOI: 10.1007/978-3-030-13658-1

Toàn văn không sẵn có

2
Racial and Religious Hate Crime: The UK From 1945 to Brexit
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial and Religious Hate Crime: The UK From 1945 to Brexit

Laverick, Wendy ; Joyce, Peter

ISBN: 978-3-030-21316-9 ; E-ISBN: 978-3-030-21317-6 ; DOI: 10.1007/978-3-030-21317-6

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Joyce, Peter
  2. Capik, Paweł
  3. Laverick, Wendy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...