skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the compliance of evidence based medicine resources with ovid and silberg criteria

Elaheh Ommati ; Fereydoon Azadeh ; Seyed Javad Ghazi Mirsaeed

مجله علم‌سنجی کاسپین, 01 July 2014, Vol.1(1), pp.40-47 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2383-157X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design an expert system for evaluation and selection supplier

Hassanali Mohammadi Motlagh ; Alireza Mohammadi Motlagh ; Jalal Rezaee Noor

مدیریت صنعتی, 01 June 2015, Vol.7(2), pp.385-403

ISSN: 2008-5885 ; E-ISSN: 2423-5369 ; DOI: 10.22059/imj.2015.52516

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...