skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.710  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working with assumptions in international development program evaluation

Nkwake Apollo M

Springer; 2013 - (001.42 NKW 2013)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working with assumptions in international development program evaluation

Nkwake Apollo M

Springer; 2013 - (001.42 NKW 2013)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public policy analysis

Knoepfel Peter Larrue Corinne Varone Frédéric Hill Michael

Policy Press; 2007 - (320.6 KNO 2007)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validity and validation in social behavioral and health sciences

Springer; 2014 - (001.4 VAL 2014)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validity and validation in social behavioral and health sciences

Springer; 2014 - (001.4 VAL 2014)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L’Utilisation de devis expérimentaux à cas unique en psychoéducation

Lanovaz, Marc J; Larivée, Serge (Editor)

Revue de psychoéducation, 2013, Vol.42(1), pp.161-183

ISSN: 1713-1782 ; E-ISSN: 2371-6053

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IHSAQ : Inventaire d’habiletés sociales pour les adolescents québécois

Le Blanc, Marc ; Morizot, Julien; Larivée, Serge (Editor)

Revue de psychoéducation, 2014, Vol.43(1), pp.143-154

ISSN: 1713-1782 ; E-ISSN: 2371-6053

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation d’un tri de cartes Q pour l’évaluation de l’adaptation sociale en psychiatrie

Groleau, Robert ; Bigras, Marc ; Côté, Gilles; Larivée, Serge (Editor)

Revue de psychoéducation, 2013, Vol.42(1), pp.135-160

ISSN: 1713-1782 ; E-ISSN: 2371-6053

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Processus d’identification du défi adaptatif (PIDA) dans l’évaluation psychoéducative

Paquette, Daniel ; Atlan, Joëlle; Larivée, Serge (Editor)

Revue de psychoéducation, 2012, Vol.41(2), pp.259-270

ISSN: 1713-1782 ; E-ISSN: 2371-6053

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wymiary i kryteria oceny negocjacji w przedsiębiorstwie

Kozina, Andrzej

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, Vol.18(12.1), pp.161-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1733-2486 ; E-ISSN: 2543-8190

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRAGMATIC ASPECTS OF SHAME IN THE ENGLISH LANGUAGE CONSCIOUSNESS

V. V. Kalinina ; S. A. Fetisova

Вестник Кемеровского государственного университета, 01 June 2013, Issue 2-1, pp.194-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2078-8975 ; E-ISSN: 2078-8983

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociology of Reforms and Perspectives in Higher Education

Jashari, Hasan

Revista de Științe Politice. Revue des Sciences Politiques, 2014, Issue 42, pp.124-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1584-224X ; E-ISSN: 2344-4452

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting Policies Effects on Depreciation and Evaluation of Balance Sheet

Dreghiciu, Andreea Elena

SEA – Practical Application of Science, 2016, Vol.IV(12), pp.493-498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2360-2554 ; E-ISSN: 2360-2554

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study Concerning Evaluation and Audit of Tangible Assets

Mortură, Laura-Alexandra ; Dreghiciu, Andreea Elena

SEA – Practical Application of Science, 2018, Vol.VI(16), pp.89-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2360-2554 ; E-ISSN: 2360-2554

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Knowledge for Lawyers: What It Is and Why It Matters

Morawetz, Thomas

Journal of Legal Education, Autumn, 2018, Vol.68(1), p.136-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2208

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hodnocení žáků základní školy

Shánilová, Ivana

Orbis scholae, 2010, Issue 1, pp.41-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1802-4637 ; E-ISSN: 2336-3177

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRUCTURED CLINICAL EVALUATION

Arabela Maria Barbosa Sampaio ; Silvia Cristina Marques Nunes Pricinote ; Edna Regina Silva Pereira

Revista Gestão & Saúde, 01 May 2014, Vol.5(2), pp.410-426

ISSN: 1982-4785 ; E-ISSN: 1982-4785

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE TEAM-LEARNING OUTCOMES OF MILITARY STUDENTS AT UNIVERSITY SEMINARS

Bumbuc, Ştefania

Defense Resources Management in the 21st Century, 2018, Vol.13(13), pp.90-95

ISSN: 2248-2245 ; E-ISSN: 2248-2385

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formulace a realizace evaluační politiky: rozpory a problematické oblasti

Skedsmo, Guri

Orbis scholae, 2010, Issue 1, pp.55-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1802-4637 ; E-ISSN: 2336-3177

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trendy v evaluaci práce vedoucích pracovníků škol

Pol, Milan ; Erčulj, Justina

Orbis scholae, 2010, Issue 1, pp.7-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1802-4637 ; E-ISSN: 2336-3177

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.710  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.337)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.705)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (9)
 2. 1996đến2002  (33)
 3. 2003đến2008  (93)
 4. 2009đến2015  (312)
 5. Sau 2015  (2.232)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.239)
 2. Turkish  (135)
 3. Polish  (91)
 4. French  (38)
 5. Spanish  (36)
 6. Romanian  (27)
 7. Portuguese  (20)
 8. Russian  (15)
 9. Czech  (10)
 10. Bosnian  (10)
 11. German  (9)
 12. Persian  (5)
 13. Hungarian  (3)
 14. Indonesian  (3)
 15. Korean  (3)
 16. Chinese  (3)
 17. Lithuanian  (2)
 18. Norwegian  (2)
 19. Japanese  (2)
 20. Ukrainian  (2)
 21. Bulgarian  (2)
 22. Italian  (1)
 23. Serbo-Croatian  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Olimid, Anca Parmena
 2. Georgescu, Catalina Maria
 3. Huang, Biqing
 4. Ferracuti, Stefano
 5. Zhang, Yu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...