skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Acessibilidade Urbana

Cláudia Loureiro de Alves Pereira

Revista Interdisciplinar de Direito, 01 December 2015, Vol.12(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2447-4290 ; E-ISSN: 1518-8167

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desinforme Pisa

Antonio Javier Gómez Y Jiménez

Publicaciones de la Facultad de Educacion y Humanidades del Campus de Melilla, 2018, Vol.48(2), pp.279-299

ISSN: 15774147 ; E-ISSN: 25309269 ; DOI: 10.30827/publicaciones.v48i2.8344

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of opportunity in four measures of well-being

Gerszon Mahler, Daniel ; Ramos Morilla, Xavier ; Universitat Autònoma De Barcelona. Departament D'Economia Aplicada

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economy of well-being: Creating opportunities for people’s well-being and economic growth

Ana Llena-Nozal ; Neil Martin ; Fabrice Murtin

OECD Statistics Working Papers

E-ISSN: 1815-2031 ; DOI: 10.1787/498e9bc7-en

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gerszon Mahler, Daniel
  2. Fabrice Murtin
  3. Ana Llena-Nozal
  4. Ramos Morilla, Xavier
  5. Neil Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...