skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 84.374  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Mới từ tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of game design 2nd ed

Adams Ernest

New Riders; 2010 - (005.36 ADA 2010)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas Sunil

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Sivadas Sunil

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grid computing techniques and applications

Wilkinson Barry

CRC Press; 2010 - (004.36 WIL 2010)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Android recipes a problem solution approach

Smith David B 1951; Friesen Jeff

Apress ;Distributed to the Book trade worldwide by Springer; 2011 - (005.1 SMI 2011)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Thielemann Jens T ; Kavli Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A FORMAL ONTOLOGY FOR DESCRIBING INTERACTIVE BEHAVIORS ON USER INTERFACES

Rocha, Thiago ; Hak, Jean-Luc ; Winckler, Marco

International Journal of Semantic Computing (IJSC), 2017

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated Model-Based Test Case Generation for Web User Interfaces (WUI) From Interaction Flow Modeling Language (IFML) Models

Yousaf, Nazish ; Azam, Farooque ; Butt, Wasi Haider ; Anwar, Muhammad Waseem ; Rashid, Muhammad

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.67331-67354 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2917674

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Extended Taxonomy for User Interfaces in Cross-Device User Interaction

Hyoseok Yoon

한국통신학회 학술대회논문집, 2019, Vol.2019(1), pp.1414-1415

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the User Interface of Health Literacy Websites in Iran

Elham Saljoughi ; Nona Aghasi ; Mahdieh Asadi ; Maryam Okhovati

مدیریت اطلاعات سلامت, 01 May 2016, Vol.13(2), pp.108-113

ISSN: 1735-7853 ; E-ISSN: 1735-9813

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototypes of User Interfaces for Mobile Applications for Patients with Diabetes

Jan Pavlas ; Ondrej Krejcar ; Petra Maresova ; Ali Selamat

Computers, 01 December 2018, Vol.8(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2073-431X ; DOI: 10.3390/computers8010001

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consistent user interface front end for remote user interfaces

Dees Walter

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONSISTENT USER INTERFACE FRONT END FOR REMOTE USER INTERFACES

Dees, Walter

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SHARED LANDMARK USER INTERFACES

Blomqvist, Mikko ; Laine, Tommi ; Rauhala, Petri

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Pope, Benjamin J ; Jarvis, Daniel W ; Merz, Nicholas G ; Myers, Scott A ; Cretella, Michael A ; Eng, Michael ; Foster, James H ; Gilton, Terry L ; Haggerty, Myra ; Han, Byron B ; Hankey, M. Evans ; Hotelling, Steven P ; Land, Brian R ; Lynch, Stephen Brian ; Meade, Paul ; Sarwar, Mushtaq A ; Ternus, John P ; Thompson, Paul M ; Van Os, Marcel ; Wright, John A

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Pope Benjamin J ; Jarvis Daniel W ; Merz Nicholas G ; Myers Scott A ; Cretella Michael A ; Eng Michael ; Foster James H ; Gilton Terry L ; Haggerty Myra ; Han Byron B ; Hankey M. Evans ; Hotelling Steven P ; Land Brian R ; Llynch Stephen Brian ; Meade Paul ; Sarwar Mushtaq A ; Ternus John P ; Thompson Paul M ; Van Os Marcel ; Wright John A

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Pope Benjamin J ; Jarvis Daniel W ; Merz Nicholas G ; Myers Scott A ; Cretella Michael A ; Eng Michael ; Foster James H ; Gilton Terry L ; Haggerty Myra ; Han Byron B ; Hankey M. Evans ; Hotelling Steven P ; Land Brian R ; Lynch Stephen Brian ; Meade Paul ; Sarwar Mushtaq A ; Ternus John P ; Thompson Paul M ; Van Os Marcel ; Wright John A

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation apparatus for generating user interfaces of mobile terminals

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEAK DETECTION USER INTERFACES

Jacobson, Bruce J ; Mccormack, Ryan ; Ganeshalingam, Gandeephan ; Gillham, Trent ; Palomino, Mauricio ; Koste, Glen ; Jalilian, Ehsan

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 84.374  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.243)
 2. Toàn văn trực tuyến (82.916)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (27)
 2. 1986đến1993  (144)
 3. 1994đến2001  (814)
 4. 2002đến2010  (2.953)
 5. Sau 2010  (80.307)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (79.653)
 2. Chinese  (18.789)
 3. French  (11.386)
 4. German  (5.530)
 5. Korean  (5.095)
 6. Japanese  (1.429)
 7. Russian  (505)
 8. Spanish  (416)
 9. Portuguese  (248)
 10. Norwegian  (236)
 11. Danish  (154)
 12. Czech  (25)
 13. Polish  (25)
 14. Romanian  (25)
 15. Hebrew  (25)
 16. Finnish  (23)
 17. Ukrainian  (19)
 18. Hungarian  (7)
 19. Dutch  (7)
 20. Italian  (6)
 21. Turkish  (6)
 22. Persian  (6)
 23. Arabic  (2)
 24. Greek  (2)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri Imran
 2. Chaudhri, Imran
 3. Karunamuni, Chanaka G
 4. Dye, Alan C
 5. Yang, Lawrence Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...