skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.559  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Farmers could teach scientists a trick or two for lobbying.(Brief article)

Nouri, Ali

Nature, 2019, Vol.566(7742), p.39(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; DOI: 10.1038/d41586-019-00487-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ‘Invisible Government’ and Conservative Tax Lobbying 1935-1936

Brooks, Kim

Canadian Tax Journal, 2018, Vol.66(4), p.1091 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00085111

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product recalls, lobbying, and firm value

Rayfield, Blake ; Unsal, Omer

Management Decision, 2019, Vol.57(3), pp.724-740 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251747 ; E-ISSN: 17586070 ; DOI: 10.1108/MD-06-2017-0581

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyzing Lobbying Entities of Brussels Operational in Research, Technological Development and Innovation Domain

Gökgöz, Fazlı ; Gökgöz, Fazıl

Journal of Economic & Management Perspectives, 2017, Vol.11(4), pp.5-17

ISSN: 25235338

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jack Abramoff Pleads Guilty in Indian Lobbying Scandal

Modern Scandals : 1901-2018: 2000-2018

ISBN: 978-1-68217-705-1

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outside Lobbying and the Politicization of the Transatlantic Trade and Investment Partnership

Gheyle, Niels ; De Ville, Ferdi; Dialer, Doris ; Richter, Margarethe

Lobbying in the European Union, 2018

DOI: 10.10.7/978-3-319-98800-9

Toàn văn sẵn có

7
Deductibility of lobbying expenses and members' dues
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deductibility of lobbying expenses and members' dues

Liang, Fern Zappala

American Journal of Health-System Pharmacy, 05/01/1994, Vol.51(9), pp.1162-1166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1079-2082 ; E-ISSN: 1535-2900 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ajhp/51.9.1162

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bainwol to run Ford's global lobbying

Eric Kulisch

Automotive News, Feb 25, 2019, Vol.93(6870), p.0014

ISSN: 0005-1551

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIFMA spends most on lobbying, again

Mark Schoeff Jr.

Investment News, Feb 25, 2019, Vol.23(8), p.0004

ISSN: 1098-1837

Toàn văn không sẵn có

10
Lobbying in developing countries: The Peruvian case
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying in developing countries: The Peruvian case

Carbone, Carolina A.

Journal of Public Affairs, 02/22/2019, p.e1901 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/pa.1901

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies from University of Pennsylvania Reveal New Findings on Cultural Studies (The Tech Lobby: Tracing the Contours of New Media Elite Lobbying Power)

Politics & Government Week, March 7, 2019, p.567

ISSN: 1944-2696

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Social Science Study Findings Have Been Reported from L. Avril et al (Lobbying and Advocacy: Brussels' Competition Lawyers as Brokers in European Public Policies).(Report)

Science Letter, Feb 22, 2019, p.1566

ISSN: 1538-9111

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El lobbying como herramienta de los nuevos grupos de presión en México. El Frente Nacional por la Nueva Ley de Medios en México

Paredes Sánchez, María Oralia

Ruta : revista universitària de treballs acadèmics ; N. 2 (2009) p. 0-0

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data lord of lobbying

Zaleski, Andrew

MIT Technology Review, Sep/Oct 2018, Vol.121(5), pp.57-61

ISSN: 1099274X ; E-ISSN: 21589186

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2018: A political year

Jessel, Ella

The Architects' Journal, Dec 13, 2018, p.8

ISSN: 00038466

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the prominence of interest groups in parliament: a supervised machine learning approach

Fraussen, B. ; Graham, T. ; Halpin, D.R.

The Journal of Legislative Studies

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( The Politics of TTIP in the US: American Industry, Labor and Public Positions on Transatlantic Trade )

Mary Anne Madeira

Asia-Pacific Journal of EU Studies, 2018, Vol.16(1), p.31

ISSN: 1598-8902

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

United States Human Rights Policy: The Corporate Lobby

Hafner-Burton, Emilie M. ; Mcnamara, Heidi M.

Human Rights Quarterly, 2019, Vol.41(1), pp.115-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spillover Effects of Institutions on Cooperative Behavior, Preferences, and Beliefs

Engl, Florian ; Riedl, Arno ; Weber, Roberto A.; RS: GSBE Theme Human Decisions and Policy Design ; General Economics 1

2018

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

New York Ethics Commission Reaches Settlements Over Lobbying Violations

Dow Jones Institutional News, Dec 28, 2016

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.559  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (250)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.091)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (15)
 2. 1995đến2001  (48)
 3. 2002đến2007  (190)
 4. 2008đến2014  (821)
 5. Sau 2014  (3.481)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Congress  (411)
 2. Senate  (326)
 3. Trump, Donald J  (306)
 4. China  (284)
 5. New York  (281)
 6. Europe  (266)
 7. United Kingdom  (238)
 8. Lobbying  (220)
 9. Presidents  (192)
 10. Obama, Barack  (173)
 11. Politics  (170)
 12. India  (151)
 13. Washington DC  (141)
 14. Twitter Inc  (129)
 15. Iran  (120)
 16. Lobbyists  (104)
 17. Israel  (90)
 18. Foreign Policy  (73)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.471)
 2. French  (47)
 3. Portuguese  (6)
 4. Spanish  (4)
 5. German  (3)
 6. Italian  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Translated By Contentengine Llc
 2. Farmer, Ontario
 3. Anonymous
 4. Feffer, John
 5. Jim Romahn Ontario Farmer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...