skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.694  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Roma Diplomacy
Roma Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roma Diplomacy

ISBN1-932716-33-5;ISBN1-4356-2728-8

Truy cập trực tuyến

2
Earth Negotiations : Analyzing Thirty Years of Environmental Diplomacy
Earth Negotiations : Analyzing Thirty Years of Environmental Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Earth Negotiations : Analyzing Thirty Years of Environmental Diplomacy

ISBN92-808-1047-2;ISBN0-585-43429-8

Truy cập trực tuyến

3
Conservative Internationalism: Armed Diplomacy under Jefferson, Polk, Truman, and Reagan
Conservative Internationalism: Armed Diplomacy under Jefferson, Polk, Truman, and Reagan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conservative Internationalism: Armed Diplomacy under Jefferson, Polk, Truman, and Reagan

ISBN0-691-15931-9;ISBN1-299-78337-6;ISBN0-691-16849-0;ISBN1-4008-7372-X;ISBN1-4008-4850-4

Truy cập trực tuyến

4
The Diplomacy of Modernization: Colombian-American Relations, 1920–1940
The Diplomacy of Modernization: Colombian-American Relations, 1920–1940
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of Modernization: Colombian-American Relations, 1920–1940

ISBN1-4875-8521-7;ISBN1-4875-7455-X

Truy cập trực tuyến

5
Diplomacy of Fear: Canada and the Cold War 1941–1948
Diplomacy of Fear: Canada and the Cold War 1941–1948
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy of Fear: Canada and the Cold War 1941–1948

ISBN0-8020-6684-4;ISBN1-4875-7463-0

Truy cập trực tuyến

6
The Diplomacy of Constraint: Canada, the Korean War, and the United States
The Diplomacy of Constraint: Canada, the Korean War, and the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of Constraint: Canada, the Korean War, and the United States

ISBN1-4875-8567-5;ISBN1-4875-7426-6

Truy cập trực tuyến

7
The Portuguese in Sri Lanka and South India: Studies in the History of Diplomacy, Empire and Trade, 1500-1650
The Portuguese in Sri Lanka and South India: Studies in the History of Diplomacy, Empire and Trade, 1500-1650
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Portuguese in Sri Lanka and South India: Studies in the History of Diplomacy, Empire and Trade, 1500-1650

ISBN3-447-10062-1;ISBN3-447-19289-5

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Summer Adventures Become Diplomacy

Mccarry, Michael

American Diplomacy, Nov 1, 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-8120

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy Spoken Word Links--October 2016

Sempa, Francis P.

American Diplomacy, Nov 1, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-8120

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy Spoken Word Links May 2016

Clack, George

American Diplomacy, May 25, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-8120

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silent Diplomacy.(Greco-Turkish War, 1919-1922)

Jennings, Roger L.

American Diplomacy, March 29, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-8120

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy Links March 2016

Clack, George

American Diplomacy, March 29, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-8120

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy Links for September 2016

Clack, George

American Diplomacy, Sept 18, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-8120

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy Links--October 2016

Clack, George

American Diplomacy, Nov 1, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-8120

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy Links--February 2016

Clack, George

American Diplomacy, Feb 26, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-8120

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy Spoken Word Links

Sempa, Francis P.

American Diplomacy, Feb 26, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-8120

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy Links--May/June 2017

Clack, George

American Diplomacy, May 31, 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-8120

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOTES FOR AMERICAN DIPLOMACY ON CIVIL-MILITARY RELATIONS

Litt, David C.

American Diplomacy, Nov 1, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-8120

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operational Public Diplomacy: The Enduring and the New

Bishop, Donald M.

American Diplomacy, August 30, 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-8120

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Voice of America and Public Diplomacy.(Essay)

Tuch, Hans N.

American Diplomacy, Dec 23, 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-8120

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.694  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (270)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.389)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (25)
 2. 1977đến1994  (40)
 3. 1995đến2002  (139)
 4. 2003đến2011  (1.117)
 5. Sau 2011  (3.369)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.632)
 2. German  (19)
 3. Italian  (6)
 4. Korean  (6)
 5. Spanish  (3)
 6. Chinese  (1)
 7. French  (1)
 8. Japanese  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Translated By Contentengine Llc
 2. Feffer, John
 3. Anonymous
 4. Policy and Global Affairs
 5. National Research Council

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...