skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.272  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE CONFIGURATION USER INTERFACE

Yang Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device configuration user interface

Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device configuration user interface

Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device configuration user interface

Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE CONFIGURATION USER INTERFACE

Yang Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device configuration user interface

Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device configuration user interface

Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unified declarative model for user interfaces

Pescosolido Marco ; Dubrovsky Annelise ; Sullivan Brian Joseph ; Andrade Garcia Antonio ; Aguayo RICO Carlos Santiago ; Alvarez Guevara Raziel ; Smith Cody Allen ; Hilliard Matthew David

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic device and user interface changing method

Chien, HOW-Wen ; Chang, Sung-Jay

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MOVING AND DROPPING USER INTERFACE OBJECT

Jeffrey Traer Bernstein ; May-LI Khoe ; David J Hart ; B Michael Victor

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for service object located in a distributed system

Jackson Bruce Kelly ; Caunter Mark Leslie ; Geach Steven

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus of controlling user interface using touch screen

NAM Hyeong-Min

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TECHNOLOGIES FOR CONTEXT AWARE GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MOBILE COMPUTE DEVICES

Grandi Andrea ; Courtney Stephanie

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR SEAMLESS STATE TRANSFER BETWEEN USER INTERFACE DEVICES IN A MOBILE CONTROL ROOM

Nixon Mark J ; Beoughter Ken J ; Christensen Daniel D

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE APPARATUS

Jang, Kyung Woon ; Park, Tae Sang ; Kim, Il ; Chung, Chang Kyu ; Moon, Young Jun ; Lee, Dong Yul

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE DEVICE

Aoyanagi Soichiro ; Imai Chisa

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEDICAL LASER USER INTERFACE

Hodel Michael R ; Smith Terry J

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical laser user interface

Hodel Michael R ; Smith Terry J

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE DEVICE

Komatsu Shigeki

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface virtualization for remote devices

Beveridge, Daniel James ; Hirstius, Charles Andrew ; Leibovici, Andre

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.272  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (3)
 2. 2011đến2012  (5)
 3. 2013đến2014  (187)
 4. 2015đến2017  (358)
 5. Sau 2017  (719)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.141)
 2. Chinese  (245)
 3. French  (237)
 4. Korean  (143)
 5. German  (110)
 6. Japanese  (69)
 7. Russian  (16)
 8. Danish  (4)
 9. Spanish  (4)
 10. Italian  (2)
 11. Portuguese  (2)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yang, Lawrence Y
 2. Horacek, Bohumil Milan
 3. El-Damaty, Ahmed Mohamed Fahmey
 4. Surjan George
 5. Sasnett Michael W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...