skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new method to monitor bone geometry changes at different spatial scales in the longitudinal in vivo μCT studies of mice bones

Zhang, Y. ; Dall’ara, E. ; Viceconti, M. ; Kadirkamanathan, V.

(2019\) A new method to monitor bone geometry changes at different spatial scales in the longitudinal in vivo μCT studies of mice bones. PLoS ONE, 14 (7\). e0219404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lagged settlement in sandy cobble strata and earth pressure on shield tunnel

Huang, Jizhi ; Zhang, Y. ; Ouyang, Xiaowei ; Xu, Guoyuan

Mathematical Biosciences and Engineering, 2019, Vol.16(6), pp.urn:issn:1547-1063

ISSN: ; ISSN: 1547-1063

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In-orbit demonstration of X-ray pulsar navigation with the Insight-HXMT satellite

Zheng, S. J. ; Zhang, S. N. ; Lu, F. J. ; Wang, W. B. ; Gao, Y. ; Li, T. P. ; Song, L. M. ; Ge, M. Y. ; Han, D. W. ; Chen, Y. ; Xu, Y. P. ; Cao, X. L. ; Liu, C. Z. ; Zhang, S. ; Qu, J. L. ; Chang, Z. ; Chen, G. ; Chen, L. ; Chen, T. X. ; Chen, Y. B. ; Chen, Y. P. ; Cui, W. ; Cui, W. W. ; Deng, J. K. ; Dong, Y. W. ; Du, Y. Y. ; Fu, M. X. ; Gao, G. H. ; Gao, H. ; Gao, M. ; Gu, Y. D. ; Guan, J. ; Gungor, C. ; Guo, C. C. ; Han, D. W. ; Hu, W. ; Huang, Y. ; Huo, J. ; Ji, J. F. ; Jia, S. M. ; Jiang, L. H. ; Jiang, W. C. ; Jin, J. ; Jin, Y. J. ; Li, B. ; Li, C. K. ; Li, G. ; Li, M. S. ; Li, W. ; Li, X. ; Li, X. B. ; Li, X. F. ; Li, Y. G. ; Li, Z. J. ; Li, Z. W. ; Liang, X. H. ; Liao, J. Y. ; Liu, G. Q. ; Liu, H. W. ; Liu, S. Z. ; Liu, X. J. ; Liu, Y. ; Liu, Y. N. ; Lu, B. ; Lu, X. F. ; Luo, T. ; Ma, X. ; Meng, B. ; Nang, Y. ; Nie, J. Y. ; Ou, G ; Sai, N. ; Shang, R. C. ; Sun, L. ; Tan, Y. ; Tao, L. ; Tao, W. ; Tuo, Y. L. ; Wang, G. F. ; Wang, J. ; Wang, W. S. ; Wang, Y. S. ; Wen, X. Y. ; Wu, B. B. ; Wu, M. ; Xiao, G. C. ; Xiong, S. L. ; Xu, H. ; Yan, L. L. ; Yang, J. W. ; Yang, S. ; Yang, Y. J. ; Zhang, A. M. ; Zhang, C. L. ; Zhang, C. M. ; Zhang, F. ; Zhang, H. M. ; Zhang, J. ; Zhang, Q. ; Zhang, T. ; Zhang, W. ; Zhang, W. C. ; Zhang, W. Z. ; Zhang, Y. ; Zhang, Y. ; Zhang, Y. F. ; Zhang, Y. J. ; Zhang, Z. ; Zhang, Z. ; Zhang, Z. L. ; Zhao, H. S. ; Zhao, J. L. ; Zhao, X. F. ; Zhu, Y. ; Zhu, Y. X. ; Zou, C. L.

Arxiv ID: 1908.01922

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Extended Catalog of Galaxy-Galaxy Strong Gravitational Lenses Discovered in DES Using Convolutional Neural Networks

Jacobs, C ; Collett, T ; Glazebrook, K ; Buckley - Geer, E ; Diehl, Ht ; Lin, H ; Mccarthy, C ; Qin, Ak ; Odden, C ; Escudero, Mc ; Dial, P ; Yung, Vj ; Gaitsch, S ; Pellico, A ; Lindgren, Ka ; Abbott, Tmc ; Annis, J ; Avila, S ; Brooks, D ; Burke, Dl ; Carnero Rosell, A ; Kind, Mc ; Carretero, J ; Da Costa, Ln ; De Vicente, J ; Fosalba, P ; Frieman, J ; Garcia - Bellido, J ; Gaztanaga, E ; Goldstein, Da ; Gruen, D ; Gruendl, Ra ; Gschwend, J ; Hollowood, Dl ; Honscheid, K ; Hoyle, B ; James, Dj ; Krause, E ; Kuropatkin, N ; Lahav, O ; Lima, M ; Maia, Mag ; Marshall, Jl ; Miquel, R ; Plazas, Aa ; Roodman, A ; Sanchez, E ; Scarpine, V ; Serrano, S ; Sevilla - Noarbe, I ; Smith, M ; Sobreira, F ; Suchyta, E ; Swanson, Mec ; Tarle, G ; Vikram, V ; Walker, Ar ; Zhang, Y

Astrophysical Journal Supplement , 243 (1) , Article 17. (2019)

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...