skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxygen-rich biochar from torrefaction: A versatile adsorbent for water pollution control

Li, Liang ; Yang, Mei ; Lu, Qian ; Zhu, Wenkun ; Ma, Hanqing ; Dai, Lichun

Bioresource Technology [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2019.122142

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction to: Digenic inheritance of SLC12A3 and CLCNKB genes in a Chinese girl with Gitelman syndrome

Yuanmei Kong ; Ke Xu ; Ke Yuan ; Jianfang Zhu ; Weiyue Gu ; Li Liang ; Chunlin Wang

BMC Pediatrics, 01 September 2019, Vol.19(1), pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2431 ; DOI: 10.1186/s12887-019-1705-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic removal from flooded paddy soil with spontaneous hygrophyte markedly attenuates rice grain arsenic

Wang, Xin ; Huang, Rui ; Li, Liang ; He, Sixue ; Yan, Lu ; Wang, Hao ; Wu, Xin ; Yin, Yulong ; Xing, Baoshan

Environment International, December 2019, Vol.133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; DOI: 10.1016/j.envint.2019.105159

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CD8 cytotoxic and FoxP3 regulatory T lymphocytes serve as prognostic factors in breast cancer

Peng, Gong-Ling ; Li, Liang ; Guo, Ya-Wen ; Yu, Pan ; Yin, Xing-Jie ; Wang, Shan ; Liu, Chun-Ping

American journal of translational research, 2019, Vol.11(8), pp.5039-5053 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1943-8141 ; PMID: 31497220 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transesterification of rice bran oil to biodiesel using mesoporous NaBeta zeolite-supported molybdenum catalyst: Experimental and kinetic studies

Chen, Chao ; Cai, Lei ; Zhang, Lei ; Fu, Wenqian ; Hong, Yanping ; Gao, Xiu ; Jiang, Yan ; Li, Liang ; Yan, Xianzai ; Wu, Guoqiang

Chemical Engineering Journal [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-8947 ; DOI: 10.1016/j.cej.2019.122839

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Overview of Tuberculosis-Designated Hospitals in China, 2009-2015: A Longitudinal Analysis of National Survey Data

Liu, Yuhong ; Pang, Yu ; Du, Jian ; Shu, Wei ; Ma, Yan ; Gao, Jingtao ; Zhang, Lijie ; Xu, Shaofa ; Li, Liang; Luo, Ma

BioMed Research International, 2019, Vol.2019, 8 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2314-6133 ; E-ISSN: 2314-6141 ; DOI: 10.1155/2019/9310917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Echinococcus multilocularis inoculation induces NK cell functional decrease through high expression of NKG2A in C57BL/6 mice

Abulizi, Abuduaini ; Shao, Yingmei ; Aji, Tuerganaili ; Li, Zhide ; Zhang, Chuanshan ; Aini, Abudusalamu ; Wang, Hui ; Tuxun, Tuerhongjiang ; Li, Liang ; Zhang, Ning ; Lin, Renyong ; Wen, Hao

BMC Infectious Diseases, 2019, Vol.19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2334 ; DOI: 10.1186/s12879-019-4417-1 ; PMCID: 6734356 ; PMID: 31500589

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machine Discovery of Partial Differential Equations from Spatiotemporal Data

Yuan, Ye ; Li, Junlin ; Li, Liang ; Jiang, Frank ; Tang, Xiuchuan ; Zhang, Fumin ; Liu, Sheng ; Goncalves, Jorge ; Voss, Henning U. ; Li, Xiuting ; Kurths, Jürgen ; Ding, Han

Arxiv ID: 1909.06730

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PrBi, a semimetal where topology meets quadrupolar degrees of freedom

He, Xiaobo ; Zhao, Chuanwen ; Yang, Haiyang ; Wang, Jinhua ; Cheng, Kangqiao ; Jiang, Shan ; Zhao, Lingxiao ; Li, Yuke ; Cao, Chao ; Wang, Shun ; Zhu, Zengwei ; Luo, Yongkang ; Li, Liang

Arxiv ID: 1909.04446

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (7)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Liang
  2. Liang Li
  3. Voss, Henning U.
  4. Lin, Renyong
  5. Wei Shu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...