skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

짐바브웨산 블랙다이아몬드 원석의 보석학적 감별연구

송오성(Song Ohsung) ; 김준환(Kim, Jun-Hwan) ; 김기훈(Kim, Ki-Hoon)

한국산학기술학회 논문지, 2009, Vol.10(11), pp.3054-3059

ISSN: 1975-4701

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

다결정 다이아몬드의 와이어방전가공에 관한 연구

김창호(Chang-Ho Kim) ; 강재원(Jae-Won Kang) ; 오장욱(Jang-Uk Oh) ; 서재봉(Jae-Bong Seo)

한국기계가공학회지, 2008, Vol.7(3), pp.67-74

ISSN: 1598-6721

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Trang web
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Banking and Market News - American Consumer News: Diamond (DMD) 24-Hour Trading Volume Hits $783.00

Newstex Finance & Accounting Blogs

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INNOVATION EVOLUTION

Kalkowski, John

Flexible Packaging, Nov 2019, Vol.22(10), pp.18-22

ISSN: 15350797 ; E-ISSN: 23286040

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inverse Duchamp

Foggatt, Tyler

The New Yorker, Nov 4, 2019, Vol.95(34), p.15

ISSN: 0028-792X

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diamond DA50 takes flight with retractable gear

Sarsfield, Kate

Flight International, Nov 12-Nov 18, 2019, Vol.196(5711), p.24

ISSN: 00153710 ; E-ISSN: 20593864

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stock Review: Firestone Diamonds trailing 97% of stocks

Company Data Report, Nov 23, 2019

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holiday Gifting Made Easy

NASDAQ OMX's News Release Distribution Channel, Nov 25, 2019

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stock Review: Botswana Diamonds in bottom 3% performers of British market in past week

Company Data Report, Nov 23, 2019

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stock Review: Gem Diamonds decreases 1.5% weakening below moving average price

Company Data Report, Nov 23, 2019

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stock Review: Lithoquest Diamonds hits year-low 10th time in three months

Company Data Report, Nov 23, 2019

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

A full guide on how to exchange your gold jewellery in UAE

Kumar, Anjana

Gulf News, Nov 24, 2019

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stock Review: Diamonds North Resources unchanged for a third consecutive day

Company Data Report, Nov 24, 2019

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stock Review: Sunvest Minerals sinks 80% in past quarter

Company Data Report, Nov 24, 2019

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

DMCC unit hosts largest rough diamond tender

TradeArabia, Nov 25, 2019

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Federation takes over chairmanship of Kimberley Process

Russia Business News, Nov 22, 2019

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stock Review: Sunrise Resources outperforming 84% of stocks

Company Data Report, Nov 23, 2019

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weekly: Diamonds North Resources unchanged on low volume Friday November 22, 2019 16:00 EST

News Bites US - OTC, Nov 24, 2019

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stock Review: Petra Diamonds shares post best month in six months

Company Data Report, Nov 23, 2019

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Botswana ties with De Beers to be tested if leader ousted

Cotterill, Joseph

Financial Times, Oct 24, 2019, p.4

ISSN: 03071766

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Tin tức  (25)
 2. Bài báo  (4)
 3. Trang Web  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (28)
 2. Korean  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cotterill, Joseph
 2. Foggatt, Tyler
 3. 오장욱(일진 다이아몬드
 4. Kumar, Anjana
 5. Hoyle, Craig

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...