skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.680  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will Sexual Minority Rights Be Trumped? Assessing the Policy Sustainability of LGBTI Rights Diplomacy in American Foreign Policy

Carlson-Rainer, Elise

Diplomacy & Statecraft, 02 January 2019, Vol.30(1), p.147-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2019.1557422

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Populistische Demokratiekonzeptionen und die Wahl der AfD: Evidenz aus einer Panelstudie

Steiner, Nils ; Landwehr, Claudia

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2018

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lieberman Wears Down Netanyahu on Anti-NGO Legislation

Mutter, Paul

Foreign Policy in Focus, Dec 5, 2011

ISSN: 15241939

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulgaria's New Left

Feffer, John

Foreign Policy in Focus, Nov 20, 2012

ISSN: 15241939

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Love Save Europe?

Volk, Vojko

Foreign Policy in Focus, Jan 22, 2014

ISSN: 15241939

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Cheers for the Serbian Government

Feffer, John

Foreign Policy in Focus, Jul 3, 2013

ISSN: 15241939

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secessionist Conflict: A Happy Marriage between Norms and Interests?

Biermann, Rafael

Ethics & International Affairs, Spring 2019, Vol.33(1), pp.29-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08926794 ; E-ISSN: 17477093 ; DOI: 10.1017/S0892679418000898

Toàn văn không sẵn có

8
[5 Introduction]
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

[5 Introduction]

Reflecting on Our Past and Embracing Our Future: A Senate Initiative for Canada, p.189

ISBN: 9780773555396 ; E-ISBN: 9780773556119 ; E-ISBN: 0773556117

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights in Serbia

Feffer, John

Foreign Policy in Focus, Feb 28, 2013

ISSN: 15241939

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israel's Shrinking Minority Rights

Farber, Audrey

Foreign Policy in Focus

ISSN: 15241939

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kazakh police detain campaigner for China minority rights

BBC Monitoring Central Asia, Mar 11, 2019

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

GREECE: ONGOING ARBITRARY RESTRICTION TO FREEDOM OF MOVEMENT OF MINORITY RIGHTS DEFENDER SLAVKO MANGOVSKI

States News Service, March 6, 2019

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diary

Shafak, Elif

New Statesman, Mar 8-Mar 14, 2019, Vol.148(5461), p.21

ISSN: 13647431 ; E-ISSN: 1758924X

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serbian minister says Bosniak National Council not set up, urges sanctions

Anonymous

BBC Monitoring European, Jul 8, 2010

Toàn văn không sẵn có

15
Celebrating the Charter:: Respecting the Rights of Individuals and Protecting the Rights of Minorities
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrating the Charter:: Respecting the Rights of Individuals and Protecting the Rights of Minorities

Reflecting on Our Past and Embracing Our Future: A Senate Initiative for Canada, p.163

ISBN: 9780773555396 ; E-ISBN: 9780773556119 ; E-ISBN: 0773556117

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

CSR: Going guerrilla on finance

Avery, Helen

Euromoney, Feb 5, 2019

ISSN: 00142433

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who Are the People?

Feffer, John

Foreign Policy in Focus

ISSN: 15241939

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Case for a Union

Abtahi, Hirad ; Shoamanesh, Sam

Foreign Policy in Focus

ISSN: 15241939

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tea Party at the Pentagon?

Feffer, John

Foreign Policy in Focus, Vol.5(44)

ISSN: 15241939

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Landmark Life Pursuing LGBT Rights

Mcgowan, Sharon

ABA Journal, March, 2019, Vol.105(2), p.14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-0088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.680  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (108)
 2. Toàn văn trực tuyến (316)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (5)
 2. 1999đến2003  (17)
 3. 2004đến2008  (88)
 4. 2009đến2014  (178)
 5. Sau 2014  (1.391)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.667)
 2. German  (2)
 3. Korean  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Feffer, John
 2. Zunes, Stephen
 3. Translated By Contentengine Llc
 4. Hallinan, Conn
 5. Anonymous

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...