skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 11.025  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-Principle Calculation of Thermoelectric Coefficients for the Nanocluster Lattices of Noble Metals

Kurel’chuk, U. ; Vasil’ev, O. ; Borisyuk, P.

Physics of Atomic Nuclei, 2018, Vol.81(11), pp.1664-1667 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-7788 ; E-ISSN: 1562-692X ; DOI: 10.1134/S1063778818110108

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crafting History: Textiles, Metals, and Ceramics at the University of Georgia

Denicola, Alicia Ory ; Chastain-Elliott, Catherine

The Journal of Modern Craft, 04 May 2018, Vol.11(2), p.169-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1749-6772 ; E-ISSN: 1749-6780 ; DOI: 10.1080/17496772.2018.1493790

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cluster Model of Nanoparticle and Meso-Object Formation in Shock Waves in Heavy Metals and under Emissions from Their Surface.(Report)

Lin, E. E.

Technical Physics Letters, 2018, Vol.44(12), p.1081(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-7850 ; DOI: 10.1134/S1063785018120295

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals in Atmospheric Air in the Kara Sea Water Area in September–October 2011

Golubeva, N. ; Burtseva, L. ; Gromov, S.

Oceanology, 2018, Vol.58(6), pp.870-878 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-4370 ; E-ISSN: 1531-8508 ; DOI: 10.1134/S000143701806005X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FILTRO ''METALS - CATCHERS''

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scrap: The Social Life of Recyclable Metals in the United States and India

Lane, Matthew Riley

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct metallisation of polyetherimide substrates by activation with different metals

Jones, Tda ; Ryspayeva, A ; Esfahani, Mn ; Shuttleworth, Mp ; Harris, Ra ; Kay, Rw ; Desmulliez, Mpy ; Marques - Hueso, J

(2019\) Direct metallisation of polyetherimide substrates by activation with different metals. Surface and Coatings Technology, 360. pp. 285-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0257-8972

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for recovering platinum group metals

Nakamura Yuzuru ; Kawasaki Minoru ; Yamaguchi Katsunori ; Ueda Tetsuya ; Ishizaki Keiko

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOBILE FURNACE FOR HEAT TREATMENT OF METALS

Battini Zhanljuka

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface modification of Pt nanoparticles with other metals boosting the alkaline hydrogen oxidation reaction

Okubo, Keiichi ; Ohyama, Junya ; Satsuma, Atsushi

Chemical Communications, 2019, Vol.55(21), pp.3101-3104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/c9cc00582j

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method of reducing heavy metals of cereals

Zhao Siming ; Huo Yinqiang ; Xiong Shanbai ; Chen Ying ; Pan Hongdong

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method for the treatment of metals

Rissanen Vesa

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A METHOD FOR THE TREATMENT OF METALS

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method for the treatment of metals

Rissanen, Vesa

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A METHOD FOR THE TREATMENT OF METALS

Vesa Rissanen

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A METHOD FOR THE TREATMENT OF METALS

Rissanen, Vesa

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced activation of self-passivating metals

Williams Peter C ; Marx Steven V ; Ernst Frank ; Agaponova Anna V

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method for the treatment of metals

Rissanen Vesa

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A METHOD FOR THE TREATMENT OF METALS

Rissanen, Vesa

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENHANCED ACTIVATION OF SELF-PASSIVATING METALS

Williams, Peter, C ; Marx, Steven, V ; Ernst, Frank ; Agaponova, Anna, V

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 11.025  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.527)
 2. Toàn văn trực tuyến (7.782)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (14)
 2. 1976đến1985  (82)
 3. 1986đến1995  (193)
 4. 1996đến2006  (111)
 5. Sau 2006  (10.609)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9.462)
 2. Chinese  (1.916)
 3. Japanese  (591)
 4. French  (573)
 5. Korean  (448)
 6. German  (412)
 7. Russian  (117)
 8. Spanish  (71)
 9. Portuguese  (12)
 10. Italian  (4)
 11. Polish  (3)
 12. Danish  (3)
 13. Hungarian  (1)
 14. Czech  (1)
 15. Norwegian  (1)
 16. Romanian  (1)
 17. Ukrainian  (1)
 18. Finnish  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Park, Joo Yul
 2. Kim, Yong Hyun
 3. Liu Wei
 4. Renaudier, Steeve
 5. Kawanishi Koji

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...