skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Public Finance xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Public finance : a normative theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public finance : a normative theory

Tresch Richard W.

Amsterdam : Academic Press is an imprint of Elsevier, [2015] - (336 TRE 2015) - ISBN9780124158344

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Public finance : Theory and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public finance : Theory and practice

Marlow Michael L.

Fort Worth : Dryden Press, 1995 - (336 MAR 1995) - ISBN0030969603

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Modern public finance : the study of public sector economics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern public finance : the study of public sector economics

Herber Bernard P.

Illinois : Richad D. Irwin, 1975 - (336 HER 1975) - ISBN0256016216

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
The economics of governmental activity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economics of governmental activity

Hyman David N.

New York, Holt Renehart and Winston , 1973 - (336 HYM 1973) - ISBN0030856175

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Public finance : a contemporary application of theory to policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public finance : a contemporary application of theory to policy

Hyman David N.

Stamford, CT : Cengage Learning, [2014] - (336 HYM 2014) - ISBN9781285173955;ISBN1285173953

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Quản lý hiệu quả tài sản công : sách tham khảo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hiệu quả tài sản công : sách tham khảo

Detter Dag; Fölster Stefan; Nguyễn Đức Thành; Phạm Nguyên Trường; VEPR

Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2017 - (336 DET 2017) - ISBN9786045733639

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
The new public finance : responding to global challenges
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new public finance : responding to global challenges

Kaul Inge; Conceição Pedro

New York : Oxford University Press , 2006 - (336 NEW 2006) - ISBN9780195179972

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Lectures on public economics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lectures on public economics

Atkinson A. B.; Stiglitz Joseph E

Princeton ; Oxford : Princeton University Press, [2015] - (336 ATK 2015) - ISBN9780691166414 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hyman David N
  2. Atkinson A. B
  3. Marlow Michael L
  4. Detter Dag
  5. Tresch Richard W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...