skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 122  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Physical & theoretical chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Исследовательский практикум по общей химим

Зайцев О. С.

M.: MГУ, 1994 - (541 ЗAЙ 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Химия для абитуриентов и школьников : Справочное руководство

Путилин Ф. Н.

М. : МГУ, 1997 - M.: MГУ, 1997 - (541 ПУТ 1997) - (540 ПYT 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics and chemistry of porous media : (Schlumberger-Doll Research, 1983).

New York : American Institute of Physics, 1984 - (541 PHY 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình cơ sở lý thuyết hoá học : In Rô-nê-ô

Lê Chí Kiên

H. : ĐHTH , 1989 - (541 LE-K 1989)

Truy cập trực tuyến

5
Understanding Advanced Physical Inorganic Chemistry : the learner's approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Advanced Physical Inorganic Chemistry : the learner's approach

Tan Jeanne; Chan Kim Seng

New Jersey : WS Education , 2017 - (541 TAN 2017) - ISBN9789814733953;ISBN9814317268

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental physics chemistry

Daniels F.; Alberty R.A; Williams J.W

New York : Mc Graw-Hill Com, 1970 - (541 DAN 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Фотохимия : перевод с английского

Калверт Дж.

М. : Мир, 1968 - (541 Кал 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Краткий справочник физико-химических величин

Лeнинград : Издательство , 1963 - (541 КРА 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2015 - (541 NG-T 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Общая химия

Гузей Л. С.; Гузей А. С; Кузнесов В. Н

М.: МГУ/ 1999 - М. : МГУ, 1999 - (541 ГУЗ 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum Mechanics in Chemistry

Hanna Melvin W.

New york : W.A. Benjamin, Inc , 1969 - (541 HAN 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rated and Mechanisms of Chemical Reactions

Gardiner W. C.

New york : W.A. Benjamin, Inc , 1969 - (541 GAR 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry : Principles & practive

Reger Daniel L.; Edward E. Mercer; Scott R. Goode

N.Y. : Saunders college , 1997 - (541 REG 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Physical chemistry for engineering and applied sciences
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical chemistry for engineering and applied sciences

Foulkes F. R.

(541 FOU 2013) - ISBN9781466518469 (hardback : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học lượng tử

Eyring H.; Kimball G.E; Walter J; Lâm Ngọc Thiềm; Trần Vĩnh Quý

H. : Khoa học và kỹ thuật, 1976 - H. : KH và KT , 1976 - (541 EYR 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập hoá lý : dịch từ tiếng Nga

Kisêcepva E.V.; Caretnhicôp G.S; Cuđơriasôp I.V; Lê Cộng Hòa người dịch

H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979 - (541 KIS 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tử tốc độ phản ứng

Nicôláep L.A.; Fađéep G.N; Hoàng Nhân

H. : Giáo dục, 1978 - (541 NIC 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thuốc thử hoá học tinh khiết : Sách hướng dẫn cách điều chế các hoá chất vô cơ trong điều kiện phòng thí nghiệm

Kariakin IU.V.; Angelốp I.I; Trần Ngọc Mai người dịch

H. : Khoa học, 1969 - (541 KAR 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cây đũa thần hoá học : xúc tác và ứng dụng

Macgôlitx L.Ia; Đào Trọng Quang

H. : KHKT , 1977 - (541 MAC 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elements of Physical Chemistry

Samuel Glasstone 1897-1986.; LEWIS David Professor of Chemistry

London : Macmillan & Co., 1960. - (541.3 GLA 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 122  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (28)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (18)
 2. 1973đến1990  (16)
 3. 1991đến1999  (26)
 4. 2000đến2009  (45)
 5. Sau 2009  (27)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (101)
 2. Luận án, luận văn  (21)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (82)
 2. Vietnamese  (45)
 3. Russian  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...