skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Organic chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Organic chemistry for A Level

Rosser W.E.; Williams D.I

Glasgow : Collin , 1974 - (547 ROS 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xúc tác trong hoá hữu cơ. In Rô-nê-ô

Ngô Thị Thuận

H. : ĐHTH, 1965 - (547 NG-T 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Органическая химия. Часть 2

Реутов О. А.; Бутин К. П; Курц А. Л

М.: МГУ, 1999 - (547 PEY(2) 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Органическая химия. Часть 1

Реутов О. А.; Бутин К. П; Курц А. Л

М.: МГУ, 1999 - (547 PEY(1) 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình hoá hữu cơ. Tập 2

Lê Huy Đắc; Trần Quốc Sơn

H. : Giáo dục, 1962 - (547 LE-Đ(2) 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thiết kế phân tử mối liên quan giữa cấu trúc và tính chất phân tử : dùng cho sinh viên năm thứ tư, học viên Cao học và Nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa Hữu cơ

Nguyễn Đình Thành

H. : ĐHQGHN, 2007 - (547 NG-T 2007)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ : giáo trình dùng cho các trường đại học. Tập 1

Dương Văn Tuệ; Hoàng Trọng Yêm chủ biên; Nguyễn Đăng Quang; Trịnh Thanh Đoan

H. : KHKT, 2005 - (547 HOA(1) 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Student study guide / solutions manual to accompany General, organic, and biochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student study guide / solutions manual to accompany General, organic, and biochemistry

Denniston Katherine J.; Topping Joseph J

Boston : McGraw-Hill, 2001 - (572 DEN 2001) - (547 DEN 2001) - ISBN0072317868

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp phân tích hoá học hữu cơ. Tập 1

Weye H.; Nguyễn Đức Huệ; Nguyễn Đức Thạch

H. : KHKT, 1977 - H. : KH và KT , 1977 - (547.046 WEY(1) 1977) - (547 WEY(1) 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...