skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 365  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Organic Chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học hữu cơ

Đặng Như Tại; Trần Quốc Sơn

H. : ĐHQGHN, 2008 - (547 ĐA-T 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hoá học hữu cơ

Ngô Thị Thuận Chủ biên

H.: ĐHQGHN, 2001 - (547 THU 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp hữu cơ

Nguyễn Minh Thảo

H. : ĐHQGHN, 2005 - (547 NG-T 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
4
Cơ sở hóa học hữu cơ : dùng cho sinh viên các ngành không chuyên về Hóa học ở các trường đại học và cao đẳng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở hóa học hữu cơ : dùng cho sinh viên các ngành không chuyên về Hóa học ở các trường đại học và cao đẳng

Nguyễn Đình Thành

H. : ĐHQGHN , 2010 - (547 NG-T 2010) - ISBN9786046204084

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 18 th.part 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 18 th.part 5

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1987 - (547 BEI(18.5) 1987) - ISBN3540173048

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Student solutions manual to accompany Organic chemistry, fifth edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student solutions manual to accompany Organic chemistry, fifth edition

Atkins Robert C.; Carey Francis A.

Boston : Mc Graw -Hill, 2003 - (547 ATK 2003) - ISBN0072424605;ISBN9780072424607

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Worked Examples in Chemistry

Starck Herbert Philip.; Thompson Peter

London : Hutchinson Educational , 1971 - (547 STA 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
General, organic, and biochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General, organic, and biochemistry

Deniston Katherine J.; Caret Robert L; Topping Joseph J

New York. : McGraw-Hill, 2001 - (547 DEN 2001) - ISBN0072317841

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Student study guide / solutions manual to accompany General, organic, and biochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student study guide / solutions manual to accompany General, organic, and biochemistry

Denniston Katherine J.; Topping Joseph J

Boston : McGraw-Hill, 2001 - (572 DEN 2001) - (547 DEN 2001) - ISBN0072317868

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ. Tập 1

Đỗ Đình Rãng chủ biên

H. : ĐHQGHN, 1997 - (547 HOA(1) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ. Tập 2

Đỗ Đình Rãng chủ biên

H. : ĐHQG, 1997 - (547 HOA(2) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ. Tập 2

H. : Y học, 1976 - (547 HOA(2) 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic Chemistry

Carey Francis A.

N.Y.,... : McGraw-Hill, 1992 - (547 CAR 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie : Zweiter Band

Berlin : Julius Springer , 1920 - (547 BEI(4) 1920)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic chemistry

Carey Francis A.

N.Y.,... : McGraw-Hill , 1992 - (547 CAR 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie : Dreiundzwanzigster Band

Berlin : Julius Springer , 1936 - (547 BEI(36) 1936)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic chemistry

Schmid George H.

St. Louis ; London : Mosby, c1996. - (547 SCH 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic chemistry

Solomons Graham T.W.; Fryhle Craig B

N.Y. : John Wiley & Sons , 1998 - (547 SOL 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuyển tập bài giảng hoá học hữu cơ

Cao Cự Giác

H. : ĐHQG, 2001 - (547 CA-G 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie : Stebenter Band

Berlin : Julius Springer , 1925 - (547 BEI(13) 1925)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 365  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (75)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1963  (59)
 2. 1963đến1977  (29)
 3. 1978đến1992  (89)
 4. 1993đến2005  (96)
 5. Sau 2005  (106)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (281)
 2. Luận án, luận văn  (84)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (233)
 2. Vietnamese  (130)
 3. Russian  (8)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...