skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Medical sciences Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cobalt-base alloys for biomedical applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cobalt-base alloys for biomedical applications

Disegi John A.; Kennedy Richard L.; Pilliar Robert

West Conshocken, PA : ASTM, c1999. - (610 COB 1999) - ISBN0803126085

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Disegi John A.
  2. Pilliar Robert
  3. Kennedy Richard L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...