skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Inorganic chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Inorganic chemistry, series one. Volume 6, Transition Metals - part 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic chemistry, series one. Volume 6, Transition Metals - part 2

Mays M. J. editor

[London], Butterworths ; Baltimore, University Park Press, 1972. - (546 INO(6) 1972) - ISBN0408702249

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Inorganic chemistry, series one. Volume 5, Transition Metals - part 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic chemistry, series one. Volume 5, Transition Metals - part 1

London : Butterworths ; Baltimore : University Park Press, 1972. - (546 INO(5) 1972) - ISBN040870246X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Chủ đề 

  1. Transition metal compounds  (1)
  2. Complex compounds  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mays M. J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...