skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo DDC: German fiction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The tin drum
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tin drum

Grass Guter; Manheim Ralph

New York : Knopf : Distributed by Random House, 1993 - (833 GRA 1993) - ISBN0679420339

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Doctor Faustus : the life of the German composer Adrian Leverk赨n as told by a friend
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doctor Faustus : the life of the German composer Adrian Leverk赨n as told by a friend

Mann Thomas; Lowe-Porter H. T

New York : The modern Library, 1992 - (833 MAN 1992) - ISBN0679600426 (acid-free) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lowe-Porter H. T
  2. Grass Guter
  3. Mann Thomas
  4. Manheim Ralph

theo chủ đề:

  1. Germany
  2. Tiểu thuyết

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...