skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Economic geology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Economic geology : principles and practice : metals, minerals, coal and hydrocarbons - introduction to formation and sustainable exploitation of mineral deposits
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic geology : principles and practice : metals, minerals, coal and hydrocarbons - introduction to formation and sustainable exploitation of mineral deposits

Pohl Walter

Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2011. - (553 POH 2011) - ISBN9781444336627 (hardback);ISBN1444336622 (hardback);ISBN9781444336634 (pbk.);ISBN1444336630 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pohl Walter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...