skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Crystallography xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics and chemistry of the organic solid state

Fox David editor; Labes Mortimer M. editor; Weissberger Arnold editor

New York : John wiley and sons , 1963 - (548 PHY 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đặc điểm khoáng vật học, nguồn gốc và điều kiện thành tạo mỏ thiếc suối Bắc, khu vực Quỳ Hợp : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02

Trần Thị Mận; Phan Lưu Anh; Nguyễn Thùy Dương

H. : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2016 - (549 TR-M 2016)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer modelling in inorganic crystallography

Catlow C. R. A

San Diego : Academic Press , 1997 - (548 COM 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

High pressure research in mineral physics

Washington : American Geophysical union , 1987 - (549 HIG 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics and chemistry of the organic solid state. Vol. 2

Fox David

New York : John Wiley & Sons, 1965 - (548 PHY(2) 1965)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical kinetics of solids

Schmalzried Hermann.

Weinheim ; New York : VCH, c1995. - (548 SCH 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đặc điểm và nhiệt độ thành tạo các khoáng vật quặng trong một số mỏ thiếc gốc khu vực Pia Oắc : Luận văn ThS. Địa chất: 60 44 02 05

Phạm Thanh Thùy; Phan Lưu Anh người hướng dẫn; Lê Thị Thu Hương người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2013 - (549 PH-T 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đặc điểm oxy hóa quặng pyrit ở mỏ pyrit Giáp Lai và các vấn đề môi trường liên quan: Luận văn Thạc sĩ Địa chất: 60 44 02 05

Nguyễn Thị Liên; Phạm Tích Xuân Người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2013 - (549 NG-L 2013)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...