skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo DDC: China & adjacent areas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản thế kỷ XIV - XVII : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 50

Chử Đình Phúc; Phùng Thị Huệ người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2009 - (951 CH-P 2009)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chử Đình Phúc
  2. Phùng Thị Huệ

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...