skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 424  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Chemistry & allied sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học

Trần Thị Ái Biên dịch; Từ Văn Mặc Biên dịch

H.: ĐHQG, 2002 - (540 HOA 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hoá đại cương

Ngô Sỹ Lương Chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2004 - (540 THU 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry for changing times

Hill John William; Hill Cynthia S

New York : Macmillan, 1988 - (540 HIL 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical abstracts. Vol. 65, subject Index, A-I. July-December, 1966

American Chemical Society. Chemical Abstracts Service.

Columbus, Ohio : American chemical Society, 1967 - (540 CHE(65) 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Zumdahl S.S.

Lexington : DC. Heath and Com, 1986 - (540 ZUM 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of chemistry : Student Study Guide

Goldberg David E.

New York : McGraw-Hill , 1998 - (540 GOL 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Cooperative chemistry laboratory manual
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperative chemistry laboratory manual

Cooper Melanie M.

New York : McGraw-Hill, c1996. - (540 COO 1996) - ISBN0070127719

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chem One

Waser Jèurg; Trueblood Kenneth N; Knobler Charles M.‰d1934-

London ; New York: Mc Gaw-Hill book Company , 1982 - (540 WAS 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
General chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General chemistry

Holtzclaw Jr. Henry F.; Robinson W.R

Lexington : D.C. Heath and Com., 1988 - (540 HOL 1988) - ISBN0669128619

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General chemistry

Russell J.B.

NY. : McGraw- Hill , 1980 - (540 RUS 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lange's handbook of chemistry

Dean J. A.

N.Y. : McGraw Hill,Inc., 1992 - (540 DEA 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học đại cương. Tập 3

Glinka N.L.; Bùi Ngọc Dũng người dịch

H. : Giáo dục, 1964 - (540 GLI(3) 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuộc du lịch trong thế giới hoá học. Tập 1

Spautxut Z.

H. : Giáo dục, 1964 - (540 SPA(1) 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry : The molecular nature of matter and change

Silberberg Martin

Boston : Mosby , 1996 - (540 SIL 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Test bank chemistry : principles and practice

Reger Daniel L.; Goode Scott R; Mercer Edward E

N.Y. : Saunder College , 1997 - (540 REG 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry in action

Freemantle Michael

London : Macmillan Press , 1995 - (540 FRE 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Test bank chemistry: Principles & reactions

Ragsdale Ronald O.

N.Y. : Harcourt Brace College , 1997 - (540 RAG 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Manual of cooperative learning worksheets chemistry : Principles and reactions

Masterton William L.; Hurley Cecile N

N.Y. : Sauders college , 1997 - (540 MAS 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimie 2e

Paris : Armand Colin , 1987 - (540 CHI(2) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimie descriptive : mathématiques supérieures et mathématiques spéciales M, M' / René Didier

Didier René

Paris : Technique et Documentation, 1985 - (540 DID 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 424  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (31)
 2. 1967đến1979  (123)
 3. 1980đến1989  (166)
 4. 1990đến2000  (68)
 5. Sau 2000  (49)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (421)
 2. Tạp chí  (2)
 3. Luận án, luận văn  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (388)
 2. Vietnamese  (19)
 3. Russian  (17)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...