skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Building materials xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình vật liệu xây dựng

H. : Nông nghiệp, 1980 - (691 GIA 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập vật liệu xây dựng

Nguyễn Anh Đức; Phùng Văn Lự Chủ biên; Phạm Hữu Hanh; Trịnh Hồng Tùng

H. : Giáo dục, 2007 - (691 BAI 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of building construction : materials and methods

Allen Edward; Iano Joseph

New York : Wiley, ©1990. - (691 ALL 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The science and technology of building materials

Cowan H.J.; Smit P.R

New York : Van Notrand Reinhold Com, 1988 - (691 COW 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Geomaterials under the microscope : a colour guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geomaterials under the microscope : a colour guide

Ingham Jeremy P.

Amsterdam : Academic Press , 2012 - (691 ING 2012) - ISBN9780124072305

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Control of the external environment of buildings : selected papers on the protection of the external surfaces of buildings in warm humid climate
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control of the external environment of buildings : selected papers on the protection of the external surfaces of buildings in warm humid climate

Lim Bill B. P

Kent Ridge, Singapore : Singapore University Press, National University of Singapore, c1988. - (691 CON 1998) - ISBN9971691191

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (5)
  2. Vietnamese  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Phạm Hữu Hanh
  2. Cowan H.J
  3. Lim Bill B. P
  4. Smit P.R
  5. Trịnh Hồng Tùng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...