skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pedrycz, Witold xóa Tác giả/ người sáng tác: Castillo, Oscar xóa Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Evolutionary Design of Intelligent Systems in Modeling, Simulation and Control
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Design of Intelligent Systems in Modeling, Simulation and Control

Kacprzyk, Janusz ;Castillo, Oscar ;Pedrycz, Witold;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor)

Studies in Computational Intelligence

ISBN: 9783642045134 ; ISBN: 3642045138 ; E-ISBN: 9783642045141 ; E-ISBN: 3642045146 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04514-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Soft Computing for Hybrid Intelligent Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Computing for Hybrid Intelligent Systems

Kacprzyk, Janusz ;Castillo, Oscar ;Melin, Patricia ;Pedrycz, Witold;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Melin, Patricia (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

Studies in Computational Intelligence

ISBN: 9783540708117 ; ISBN: 3540708111 ; E-ISBN: 9783540708124 ; E-ISBN: 354070812X ; DOI: 10.1007/978-3-540-70812-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Theoretical Advances and Applications of Fuzzy Logic and Soft Computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical Advances and Applications of Fuzzy Logic and Soft Computing

Castillo, Oscar ;Melin, Patricia ;Montiel Ross, Oscar ;Pedrycz, Witold ;Sepúlveda Cruz, Roberto ;Kacprzyk, Janusz;; Kacprzyk, J (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Melin, Patricia (Editor) ; Ross, Oscar Montiel (Editor) ; Sepúlveda Cruz, Roberto (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor)

Advances in Soft Computing

ISBN: 9783540724339 ; ISBN: 3540724338 ; E-ISBN: 9783540724346 ; E-ISBN: 3540724346 ; DOI: 10.1007/978-3-540-72434-6

Toàn văn sẵn có

4
Analysis and Design of Intelligent Systems using Soft Computing Techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and Design of Intelligent Systems using Soft Computing Techniques

Melin, Patricia ;Castillo, Oscar ;Pedrycz, Witold ;Ramírez, Eduardo G. ;Pedrycz, Witold;; Kacprzyk, J (Editor) ; Melin, Patricia (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Ramírez, Eduardo Gomez (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

Advances in Soft Computing

ISBN: 9783540724315 ; ISBN: 3540724311 ; E-ISBN: 9783540724322 ; E-ISBN: 354072432X ; DOI: 10.1007/978-3-540-72432-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...